Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / ДЕО обявява конкурс за преподавател по практически английски език

   

Срок за подаване на документите: 20 февруари 2023 г.

 

Департаментът за езиково обучение обявява конкурс по документи за заемане на длъжността "преподавател" по практически английски език със следните изисквания:

  • Висше образование - бакалавър/магистър по Английска филология;
  • опит в областта на преподаването на английски език за възрастни и ученици;
  • предимство е владеенето на втори чужд език.

 

Документи за кандидатстване:

  • CV;
  • Диплома за висше образование;
  • Документ за владеене на втори чужд език/при наличие/.

 

Докумнтите се изпращат електронно на адрес: secretary@deo.uni-sofia.bg в срок до 20.02.2023 г.