Начало / Новини / Новини и събития / Онлайн дискусия „Ролята на Академията за постигането на глобалните цели“

   
Онлайн дискусия „Ролята на Академията за постигането на глобалните цели“

Софийският университет бе домакин на онлайн дискусията „Ролята на Академията за постигането на глобалните цели“. Сред целите на събитието са да насърчи дискусиите относно ролята на научната общност в изпълнението на Глобалните цели измежду заинтересованите страни на национално ниво; да се обсъдят и представят някои ключови предизвикателства и постижения в областта на устойчивото управление, образованието и научната дейност на българските университети.

Събитието откри деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев, който отбеляза съществената и всеобхватна роля на Софийския университет в изпълнението на целите за устойчиво развитие и изрази надеждата си, че по време на срещата ще се чуят много положителни примери и ще се идентифицират възможности за партньорства между университетите по тези теми.

1

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков посочи, че предизвикателствата пред устойчивото развитие продължават да са многобройни, а амбициите на ООН, ЕС и националните правителства стават все по-всеобхватни: „Очевидно целите на ООН за устойчиво развитие са много широки и не се свеждат до опазване на околната среда, а все повече оказват влияние върху всеки аспект на публичния, корпоративния и обществения сектор“.

По думите на ректора академичната общност има важна роля в изпълнението на целите за устойчиво развитие, приносът на учените за разработване на устойчиви решения е ключов, а амбициозните цели изискват ново поколение от експерти в различни сфери, готови да осъществят промените. Проф. Герджиков подчерта, че университетите могат да допринесат и чрез обществени дискусии, консултации за компаниите, за държавните институции и местната власт. Ректорът изтъкна, че Софийският университет е член на множество организации и платформи, работещи в тази посока – Мрежата на черноморските университети, Българската мрежа на глобалния договор на ООН, Международната мрежа за решения за устойчиво развитие и други. Ректорът представи накратко образователните програми на Стопанския факултет в тази област, както и дисциплините, които се предлагат в различни факултети, специалности и програми. Той посочи, че почти няма факултет в Алма матер, в който да не се предлагат дисциплини, свързани с устойчивото развитие. Проф. Анастас Герджиков изтъкна, че целта на Софийския университет е всички те да се обединят в един общ план и стратегия за системна подготовка към проблема.

Ректорът отбеляза още, че в университета има студентски клуб за екология и устойчиво развитие, подписан е договор за партньорство с ОББ, провежда се конкурс „Нужни ли са ни зелените финанси?“ и дискусии за бъдещето на корпоративната социална отговорност с участие на експерти. Софийският университет участва в центровете за компетентност, устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, разработва проект за чисти технологии за устойчива околна среда, води, отпадъци, енергия за кръгова икономика. Проф. Герджиков подчерта, че Алма матер участва в Националната научна програма нисковъглеродна енергия за транспорта и бита, в „Климатека – науката за климата на твоя език“ и много други проекти, а Академичният съвет прие Стратегия за постигане на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и план на Софийския университет за работа по опазването на околната среда, намаляване последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност, с което тези дейности ще придобият системен характер.

Чрез своите факултети Софийският университет участва в множество проекти и инициативи, в научни изследвания и експерименти, получи награди за устойчиво развитие и допринася за въвеждането на добри практики в университета и обществото, свързани с екологичното въздействие и социалната отговорност, подчерта ректорът проф. Герджиков и допълни: „Надявам се, че днешната среща ще позволи обмяната на опит, така че и ние да ви кажем какво правим и вие да ни подскажете какво още можем да изпълним през следващите години“.

Събитието продължи с представяне на примера на Монаш университет, Мелбърн, Австралия, демонстриране на добри практики на български университети, възможности за партньорства за развитие, разговор с Уникредит Булбанк и дискусия.