Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD/Апекс Фънд Сървисиз (България) ЕООД

   

 

Здравейте, Изключително се радваме да сме част от събитието, на което можем да се запознаем със студенти и да дадем информация за професионалните възможности и развитие в Апекс.

ApexLogo_WhiteBackground

Апекс е компания, която предоставя финансови услуги - офисът в България очетвори размера си през последните 2 години, като имаме отдели „Фондово счетоводство“, „Депозитар“, „Попечителство“, „Дигитално банкиране“, „Връзки с инвеститори“ и др. Компанията продължава да се разраства, както на локално, така и на глобално ниво, предоставяйки много възможности за развитие на нашите кадри.

Интернет страница на компанията: https://www.theapexgroup.com

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.theapexgroup.com/careers/career-listing/?filter=bulgaria

 

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWZkNTU1OGItODVlNC00MDAwLTg4MzQtYjg4MmM4NTZiZTk1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225442ad35-e3c2-4ad7-ad38-e30286b48083%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252208fcd7c2-0437-4c75-b0e6-373ffe5cd56b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ab648b23-6988-404b-9d18-80c1274c9ca7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Лице, представляващо компанията: Елина Отофе, elina.otofe@apexfs.com, +359 2 907 7512

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NWE4ZmM0MTEtODNjNC00YTk3LWFmZjAtYTZiNzRkMGY5YzVh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225442ad35-e3c2-4ad7-ad38-e30286b48083%22%2C%22Oid%22%3A%22c9975e0c-d17a-4e5e-89ee-7ec9d10c2de5%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Лице, представляващо компанията: Розалина Филипова, rozalina.filipova@apexfs.com, +359 2 907 7502

 

Виртуален щанд 3: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZkNTU1OGItODVlNC00MDAwLTg4MzQtYjg4MmM4NTZiZTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225442ad35-e3c2-4ad7-ad38-e30286b48083%22%2c%22Oid%22%3a%2208fcd7c2-0437-4c75-b0e6-373ffe5cd56b%22%7d

Лице, представляващо компанията: Радина Бенева (Оперативен Директор), radina.beneva@apexfs.com

 

Виртуален щанд 4: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YzhkZDc5NjUtYzFmYy00ZjJkLTkzYjQtNTgzYTAwZTYxMGFh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225442ad35-e3c2-4ad7-ad38-e30286b48083%22%2C%22Oid%22%3A%222cb45806-93d4-45cb-9245-c4887c75c1b5%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D

Лице, представляващо компанията: Анжела Недялкова (Специалист „Подбор на персонал“), anjela.nedyalkova@apexfs.com

 

Данни за връзка с представител на компанията: Елина Отофе, elina.otofe@apexfs.com, +359 2 907 7512