Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / „Институт за управление на програми и проекти“ ООД търси да назначи Експерт Регионално развитие

   

17.05.2021

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД е организация, специализирана в разработването и оценяването на стратегически и планови документи за публичната администрация, с голям практически опит в сферата на стратегическото планиране. В момента търси да назначи Експерт РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

Основни задължения:

Участва в разработването, актуализирането и оценяването на:

 • планове за интегрирано развитие на общини/общински планове за развитие;
 • програми за опазване на околната среда;
 • програми за управление на отпадъците;
 • програми за енергийна ефективност;
 • програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива;
 • стратегии за туризъм;
 • маркетингови стратегии и бизнес планове;
 • финансово-икономически, концесионни и функционални анализи.

Участва в подготовката и провеждането на анкетни проучвания, обществени обсъждания и др. форуми в цялата страна.

 

Изисквания:

 • Желание за професионална реализация в сферата на регионалното развитие;
 • Отлично владеене на български език – правопис, пунктуация, стилистика;
 • Отлични комуникативни умения – писмени и устни;
 • Отлично владеене на базовите текстообработващи програми – word, excel, power point;
 • Способност за сътрудничество, комуникация и работа в екип;
 • Отговорност, лоялност, ориентираност към постигането на резултати.

 

Предлагаме:

 • Работа в сертифицирана среда, в млад, професионален и приятен екип;
 • Въвеждащо и продължаващо обучение;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в дългосрочен аспект;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Интересна и предизвикателна работа в динамична среда.

 

Месторабота:

София, бул. „Цар Борис III“ № 168, Бизнес център „Андромеда“, офис 13

 

Кандидатстване:

Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на адрес: pdonova@ippm-bg.org
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Във връзка с политиката на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията кандидат, ще се свържем с Вас на посочените от Ваша страна контакти. Ако преценим, че сте неподходящ кандидат, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 (шест) месеца.

Моля, не предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване за обявената позиция при нас.