Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфзн Георги Райновски е новият декан на Физическия факултет на Софийския университет

   
Проф. дфзн Георги Райновски е новият декан на Физическия факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 5 юни 2019 г., за декан на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе избран проф. дфзн Георги Райновски.

Кандидатурите за поста бяха две - на проф. дфзн Георги Райновски и на доц. д-р Николай Рачев. Проф. дфзн Георги Райновски беше избран със 73 гласа „за“.

1-2

Георги Райновски е роден през 1970 г. в Ботевград. Завършва специалност „Физика на атомното ядро и елементарните частици“ през 1996 г. През 2001 г. защитава дисертация на тема “Колективни и едно-частични възбуждания в преходните ядра 123,124I и 123Xe”. От 2000 г. работи като асистент в катедра „Атомна физика“. През 2007 г. е избран за доцент по ядрена физика, а през 2012 г. защитава дисертация за доктор на физическите науки на тема „An experimental study of low-energy M1 collective excitations in atomic nuclei“. През 2015 г. е избран за професор по ядрена физика.

Научните интереси на проф. дфзн Георги Райновски са в областта на експерименталната ядрена физика и са свързани предимно с експериментални изследвания на структурата на атомното ядро. Научната кариера на проф. Райновски е преминала през множество дългосрочни специализации в чужбина последователно в Научен център Росендорф, Германия (1999 – 2001 г.), Университет на Ливърпул, Великобритания (2002 – 2003 г.), Щатски университет на Ню Йорк, Стони Брук, САЩ (2004 – 2006 г.). В периода 2010 – 2011 г. е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ за опитни изследователи в Институт по ядрена физика, Технологичен университет на Дармщат, Германия, а през 2016 г. е заемал позиция на асоцииран изследовател в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН, Швейцария.

Проф. Райновски е съавтор на повече от 120 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 1000 пъти, h-index = 21 (Web of Science).

Проф. Райновски е бил ръководител и участник в множество научни проекти с Фонд научни изследвания и германската служба за академичен обмен (DAAD).

Проф. Райновски води лекционни курсове по ядрена физика, ядрена структура и модерни експериментални техники в различни бакалавърски и магистърски специалности на Физическия факултет.

Бил е научен ръководител на множество успешно защитени бакалавърски тези, магистърски дипломни работи и на една докторска дисертация.

От 2012 г. е ръководител на катедра „Атомна физика“.