Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“

   
Международна конференция „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“

Софийският университет бе домакин на международна конференция, организирана от дипломатическите мисии на държавите-членки на Движението на необвързаните страни (NAM), акредитирани в Република България, в сътрудничество с Института по икономика и международни отношения. С конференцията се отбелязва 63-тата годишнина от конференцията в Бандунг и 57-та годишнина от първата Конференция на върха в Белград.

Официалното откриване на конференцията „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“ се проведе в Аулата в Ректората на Софийския университет. Присъстваха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, посланикът на Боливарска република Венецуела г-жа Ориета Капони, посланикът на Република Азербайджан г-жа Наргиз Гурбанова, ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, посланици, представители на дипломатически мисии, представители на академичната общност.

1

Международният форум бе председателстван от директора на Института по икономика и международни отношения Любомир Кючуков. Той поздрави присъстващите в Аулата и заяви, че темата на конференцията е актуална, интересна, най-вече през призмата на това каква е новата роля на това движение, призвано и създадено с идеята да служи за намаляване на напрежението в периода на Студената война, за предотвратяването на конфликти, за укрепване на мира, на сигурността. „Сега, в новите условия, движението за неприсъединените, което обхваща 2/3 от страните-членки на ООН, е изправено пред нови предизвикателства“, каза Любомир Кючуков. Сред предизвикателствата той посочи въпросите към кого не се присъединяват неприсъединилите се, как те намират своето ново място в този многополюсен свят, движението има ли амбиции да бъде ако не полюс, то поне сериозен фактор в новия свят и как вижда своята роля.

В края на изказването си Любомир Кючуков посочи, че на днешната конференция ще се припомни миналото, ще бъде обсъдено настоящето, но през цялото време ще се мисли за бъдещето на Движението.

2

Посланикът на Венецуела и настоящ председател на Движението на необвързаните страни г-жа Ориета Капони също приветства гостите на форума и акцентира върху основните теми на конференцията и десетте принципи на Бандунг, които очертават политиката на необвързаност. Тя отбеляза, че Декларацията от Белград очертава основните цели на необвързаните държави, принципите на Бандунг и на NAM – мирно уреждане на международни конфликти, въздържане от присъединяване към големи алианси, опозиция на военните зони в чужди държави, насърчаването на международното сътрудничество, националното самоопределяне, които са все по-важни в съвременния икономически ред.

Тя припомни, че през своята почти 60-годишна история NAM обединява нарастващ брой държави и въпреки различията между тях основните принципи и цели на движението остават валидни. В исторически план необвързаните държави са показали своята способност да преодолеят различията, подчерта г-жа Капони.

5

Д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайджан у нас, изрази задоволството си в качеството си на представител на следващия председател на NAM да приветства присъстващите на конференцията. Тя благодари на всички, спомогнали да бъде организирано събитието, както и на присъстващите посланици на държави-членки на NAM и на участниците в срещата.

По думите й, през последните десетилетия NAM се е превърнал в ключов партньор в глобалните усилия за укрепване на международния мир и сигурност като основна политическа платформа. Краят на Студената война по никакъв начин не подрива уникалната роля на NAM като механизъм за политическа координация на необвързаните държави и е принципът на движението, приет през 1955 г. в Бандунг, които остават валидни и днес.

11

Посланик Гурбанова заяви, че предизвикателствата пред мира и сигурността в днешно време призовават за укрепване на международния правен ред и усилията за решаване на конфликти, за строгото прилагане на общоприетите норми и принципи на международното право. Тя припомни, че през април в Баку беше проведена 18-тата средносрочна министерска среща на NAM, а през юни 2019 г. Азербайджан ще бъде домакин на срещата на високо равнище на правителствени и държавни ръководители на NAM, като ще бъде председател след Венецуела в периода 2019-2022 г. „Вярвам, че за нас това ще бъде възможност да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени и днес, нашите споделени виждания, обща сила, ще бъдат добра отправна точка“, каза още г-жа Наргиз Губанова.

6

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че за него е голяма чест да приветства с „Добре дошли“ всички гости и участници в международната конференция. По думите му, това е още един повод да изразим подкрепата на академичната общност за принципите на Движението на необвързаните страни за устойчиво развитие, мирно съжителство, защита на човешките права и социалната справедливост.

9

„Софийският университет е институция, която традиционно поддържа и развива сътрудничество с висши училища и други образователни, научни и културни организации както в България, така и по света и в този смисъл идеите на Движението на необвързаните страни за насърчаване на партньорства, основани на взаимното уважение, защитата на културното многообразие, толерантността към религиозните, социално-културните и историческите особености са от особено значение за нас“, отбеляза проф. Герджиков.

Ректорът изрази увереността си, че конференцията ще допринесе за изпълнението на мисията на Движението за засилване на взаимноизгодното сътрудничество между народите и постигане на устойчиво развитие в световен мащаб и пожела успех на събитието.

7

Вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова благодари на посланик Капони и на посланик Гурбанова за поканата да участва в церемонията за откриване на международната конференция.

В XXI век светът изпитва остър дефицит на пълноценен диалог – както в различните общности в границите на националните държави, така и на международната сцена. Причина за голяма част от проблемите ни е в това, че загубихме възможността да се чуваме“, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите й, Движението на необвързаните държави е глас в подкрепа на развиващите се страни на многостранни форуми. Организацията може да прокарва път в световната политика за разрешаването на световните проблеми чрез изграждане на нов тип международни отношения, в които водеща е идеята за мир.

Общо 120 държави с 55 процента от световното население членуват в движението, създадено през 1961 г. Държавите в него не са членки на военни блокове, представляват 2/3 от членовете на ООН и са важен фактор при решаването на въпроси в световната организация.

15


Илияна Йотова посочи още, че съвременният свят е сложен и несигурен, а защитата на човешките права, задълбочаващата се конфронтация между държавите и обществата, нестихващите конфликти в Близкия изток са основни предизвикателства. Те изискват глобални решения, взети чрез диалог и взаимни компромиси. По думите на вицепрезидента, на африканския континент не трябва да се гледа само като на източник на миграция, бедност и неравенства и че младото му активно население очаква инвестиции и развитие.
Макар и различни, много хора в света можем да сме съюзници, но мостовете и доверието не са дадени веднъж завинаги, не се градят лесно бързо. Тях трябва да ги извоюваме, пазим и развиваме“, отбеляза още Илияна Йотова.

Вицепрезидентът заяви, че са необходими повече събития като днешното, за да се популяризира по-добре Движението в България и в страни като България. По думите й, именно университетите са място за такива конференции и за такива дискусии. Тя благодари на организаторите, че тази дискусия се провежда именно в Аулата на най-старото висше училище у нас. Г-жа Йотова благодари на ректора на Софийския университет проф. Герджиков, че за пореден път става домакин на такива конференции: „Защото духът на знанието, енергията и устремеността на младите хора са изключително ценни за всяка една организация. Не може да просперира организация, която не носи в себе си волята и енергията, новите виждания на младите хора, които могат само да я дообогатяват и да я развиват“.

12

Вицепрезидентът г-жа Илияна Йотова изрази убедеността си, че на конференцията ще се чуят нови предложения и идеи за развитието на организацията и пожела успех на събитието.

Международната конференция продължи с дискусионен панел – Движението на необвързаните страни като политическа платформа, представляваща развиващите се страни в многостранни форуми: от историята до бъдещето.

8