Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция на тема „Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука“

   
Международна научна конференция на тема „Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука“

В Софийския университет се проведе международна научна конференция „Австрия и Балканите. Перспективи от литературознанието и историческата наука“. Тя бе организирана от Катедрата по германистика и скандинавистика във Факултета по класически и нови филологии и Катедрата по история на Византия и балканските народи в Историческия факултет на Софийския университет в тясно сътрудничество с Историческия факултет на университета в Залцбург, Австрия.

В научния форум участваха утвърдени учени и докторанти от България, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватска, Гърция и Сърбия.

Конференцията откри ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. В изказването си той подчерта актуалността на избраната от организаторите тема заради председателството на Европейския съвет през 2018 г. от двете страни България и Австрия, които поставиха като водеща тема на председателството си интеграцията на Западните Балкани.

23

Проф. Герджиков акцентира и върху важността науката да бъде близо до актуалните теми на деня и потвърди желанието си Софийският университет да се превърне в платформа за срещи на учените от Югоизточна Европа.

2

Участниците в конференцията бяха поздравени от посланика на Република Австрия г-жа Андреа Вике и заместник-деканите на Факултета по класически и нови филологии и на Историческия факултет.

Конференцията продължи с пленарен доклад на проф. Хепнер от университета в Грац (Австрия) на тема „Австрия и балканските държави. Сложна тематична призма“.

3

Темите на докладите поставиха проблеми от австрийски и балкански автори, връзката на литературата и историческия наратив, както и проблеми на идентичността и историческите връзки на Австрия с Османската империя.

Конференцията бе интердисциплинарна и имаше за цел да покаже взаимодействията между историческите и литературоведски изследвания върху вековните връзки на балканските народи с Австрийската империя и по-късно с Република Австрия. Докладите се фокусираха не само върху политически и обществени процеси и колективни рецептивни модели от миналото, а и върху съвсем актуални феномени и тяхното отражение в литературата, изкуството и публичния дискурс.

5

Повод за конференцията даде актуалността на няколко събития и дати, които заслужават отбелязване в академичен контекст - стогодишнината от учредяването на Първата австрийска република и краят на Първата световна война, която избухва на Балканите. Но преди всичко повод за този международен форум дадоха поетите ангажименти от България и Австрия, които през 2018 г. последователно поеха председателството на Европейския съвет, за консолидацията и бързата европейска интеграция на Западните Балкани. С това научният форум бе замислен като своеобразен научен отговор на актуалността на темата за Западните Балкани, идваща от политическия дневен ред за интеграцията им в ЕС. Като възможност за научната общност да анализира, коментира и критикува политически и обществени процеси или артефакти, като отнася изводите към проблемите на съвременността или прогнозира бъдещи теми на деня.

6