Начало / Новини / Новини и събития / Четвърта международна конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“

   
Четвърта международна конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“

Философският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ESTIDIA и Институтът по реторика и комуникации организираха четвърта конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“, която се проведе на 29 и 30 септември 2017 г.

Международният научен форум бе открит от заместник-ректора на Софийския университет проф. Мария Стойчева и заместник-декана на Философския факултет проф. Оля Харизанова.

Водещи лектори на конференцията бяха проф. Корнелия Илие от Университета в Малмьо, Швеция и президент на ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) и Хелън Спенсър-Отей от Университета Уоруик във Великобритания. В рамките на събитието бяха представени книги на участници в конференцията, публикувани в престижни издателства, сред които Palgrave Macmillan, Springer и други.

1

В десетте секции и четирите уъркшопа в конференцията участваха над 100 учени и изследователи от 25 държави, сред които Великобритания, Франция, Италия, Израел, Испания, Холандия, Румъния, Полша, Швеция, Украйна, Русия, Канада, Германия, Корея, Турция и др. Във фокуса на вниманието им са промените в дигиталната и медийната среда, комуникациите в съвременното общество.

В рамките на конференцията бяха обсъдени проблемите, свързани със социалните мрежи и комуникацията в интернет. Интердисциплинарните области, сред които комуникацията в изкуствата – киното и скулптурата, както и комуникацията в музеите, галериите, библиотеките, бяха част от темите в докладите на утвърдени и млади изследователи.

1

Проф. Корнелия Илие от Университета в Молмьо изнесе лекция на тема „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“. Работата продължи в секциите и творческите научни работилници. Ролята на онлайн медиите, блоговете и социалните мрежи бе проучена от изследователи от България, Румъния, Канада, Италия и други. Обмяната на опит, образованието и дигиталната грамотност провокират вниманието на участниците в научните творчески работилници. Учените бяха ангажирани с анализи на нарастващата значимост на интеркултурната комуникация. В рамките на събитието бяха представени резултатите от изследване на стратегиите в комуникацията. Хуморът и комуникацията също бяха част от темите на докладчиците.

3

На втория ден работата продължи с ключовата лекция на проф. Хелън Спенсър-Отей от Университета в Уоруик на тема „Managing relations across cultures: challenges, concepts and strategies“. Фокусът през този ден бе върху дигиталната комуникация, социалните мрежи, онлайн медиите, стратегиите в комуникацията и в частност политическата комуникация, комуникацията в бизнеса и други. Проведена бе и кръгла маса, в която се очертаха бъдещите дейности на ESTIDIA.

Конференцията даде възможност за създаване на новите научни контакти, бъдещи проекти и изследвания в областите комуникация, диалог, политическата комуникация, медии, лидерството, ролята на телевизията в обществото и процесите и промените в дигиталната среда.

Научното събитие бе реализирано в резултат на научна мрежа с участието на Софийския университет, ESTIDIA и Института по реторика и комуникации с председател проф. Иванка Мавродиева, преподавател във Философския факултет .

2