Начало / Новини / Новини и събития / In Memoriam

   
In Memoriam

На 2 юни 2017 г. научната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ загуби проф. доктор на юридическите науки Владимир Богданов Петров.

Роден в София. През 1970 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. В периода 1974-2002 г. последователно е асистент (1974), старши асистент (1979), главен асистент (1988), доцент (1990) и професор (2002) в Юридическия факултет. През 1987 става доктор по право, през 1998 - доктор на юридическите науки. Има специализации в Университет „Сока“, Токио (1991-1992); по нотариално право във Виенския държавен университет (1995); по американско право в Ягелонския университет, Краков (1995). Гостуващ изследовател в Колумбийския университет, Ню Йорк – Фондация за образователен обмен „Фулбрайт“ (1993-1994). Бил е заместник-ректор на Софийския университет (2001). Удостоен е с „Голямата образователна награда“ на Университет „Сока“, Токио (1992) и с „Наградата за най-висока почит“ на същия университет (2003).

Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК (2002-2010).

Експерт в Съвета по законодателството при Върховната касационна прокуратура (от 2000). Член на Консултативния съвет по законодателство при председателя на ХХХІХ (2001-2005) и зам.-председател на Консултативния съвет по законодателство при председателя на ХL (2005-2009) Народно събрание.

Автор е на един от проектите за Конституция на Република България (1991). Член на Международната комисия по изработване на Граждански кодекс на Република Македония.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Арбитър в Арбитражния съд при Българската стопанска камара и в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.

Член на редколегията на сп. „Съвременно право“, сп. „De jure“ и сп. „Нотариален бюлетин“.

Области на основните му научни интереси са гражданско право, вещно право, кадастър и устройство на територията, семейно право, трудово право, търговско право.

Проф. Петров е автор на забележителни по своя научен принос научни разработки в областта на гражданското право. Духовният му интелект надхвърляше правната материя и търсеше доброто и справедливото в чисто човешките отношения - „Ако Оруел беше жив. [Политически есета]. С. , Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2001; „Сградата на „Шипка № 6“. Факти и юридически аргументи“. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2001; „Споменът за нашите любовни места“. С., Сиби, 2013.

Поклон пред паметта и делата му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"