Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“

   
Международна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“

В 65-та аудитория в Ректората официално бе открита международната конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“. Събитието се организира по повод 45-годишнината от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет и се провежда с подкрепата на Философския факултет.

На откриването на събитието присъстваха заместник-ректорите на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и проф. Мария Стойчева, деканът на Философския факултет проф. Димитър Денков, деканът на Факултета по педагогика проф. Бончо Господинов, представители на институции, преподаватели, студенти.

Събитието бе открито от проф. дпсн Ирина Зиновиева, председател на Програмния комитет: „Психологията в дигиталния свят“. Тя приветства присъстващите на международната конференция, организирана по повод 45-годишнината на специалност „Психология“ и отбеляза широкото приложение на психологията в живота на хората. Проф. Зиновиева припомни историята на създаването на специалността и нейното развитие и израстване до най-желаната специалност от кандидат-студентите на Софийския университет.

1

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова, заместник-декан на Философския факултет, заяви, че вижда в залата любимите си преподаватели, състуденти и студенти и поздрави всички с празника. Тя пожела успех на конференцията и изрази надеждата си форумът да се превърне в традиция. Проф. Карабельова благодари на организаторите на събитието и особено на студентите от втори курс.

5

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства участниците в конференцията от името на ректорското ръководство. Тя изрази гордостта и задоволството си от онова, което през годините е постигнала специалност „Психология“, утвърждавайки позиции както в нашата страна, така и сред международната общност. „Едно от важните неща, които всички знаем, но точно в този ден е добре да си напомним, е че специалност „Психология“ е не просто успешна, тя е най-успешната, най-търсената и съм убедена, че присъстващите тук – всеки на базата на личния си опит, и на професионалното си развитие, ще може да потвърди това“, каза още проф. Божанкова.

2

По думите й, конференцията обещава едно активно дебатиране на впечатляващо широк кръг от въпроси, който обхваща и традиционните, познатите, развиваните във времето проблеми, но и такива, възникнали в съвремието ни. Заместник-ректорът благодари на всички, които през годините са изградили специалността „Психология“, поздрави присъстващите с празника и пожела успешна работа на конференцията.

7

Деканът на Философския факултет проф. д-р Димитър Денков също поздрави участниците в събитието и припомни имената на преподаватели и учени, дали тласък и за създаването, и за развитието на специалността „Психология“. Той заяви, че тези хора, независимо от своите различия, са направили единна и сплотена специалност. Проф. Денков призова колегите си и студентите да помнят първооснователите и пожела успех на конференцията.

4444

Деканът на Факултета по педагогика проф. Бончо Господинов поздрави колегите си по повод празника, върна се в спомените си от студентските години и заяви, че много от своите колеги и преподаватели вижда сега в залата и че са останали приятели през годините. „Не знам дали психологията може без педагогиката, няма да навлизам в този спор. Но съм убеден, че педагогика без психология не може да има“ – заяви проф. Господинов и добави, че празникът е не само на психолозите, но и на педагозите. Той прочете поздравителен адрес от името на академичната общност на Факултета по педагогика, в който се изразява убедеността, че ползотворното сътрудничество между специалността „Психология“ и Факултета по педагогика ще продължи в дух на академичност, професионализъм и приятелство.

9

По време на откриването на конференцията приветствия поднесоха проф. Александър Кънев от Катедра „История на философията“ към Философския факултет, проф. Христова от Департамента по психология в Института за изследване на населението и човека към БАН, доц. Елена Андонова, ръководител на Департамента по психология към Нов български университет, д-р Димитров от Дружеството на психолозите в България, проф. Тамара Дянкина, представител на гостите от чужбина и др.

3

По повод празника бяха получени поздравителни адреси от Факултета по начална и предучилищна педагогика, от Департамента по информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет, от различни университети, институти, катедри и специалности.

В продължение на два дни присъстващите на конференцията ще обсъждат новите тенденции и постижения в основните области на психологията. В конференцията участват 177 учени от Албания, България, Германия, Италия, Испания, Македония, Португалия, Русия, Сърбия и Франция. Ще бъдат представени 124 доклада в 15 паралелни секции и два уъркшопа.

6