Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема: „Арабската пролет – седем години след началото“

   
Кръгла маса на тема: „Арабската пролет – седем години след началото“

В Конферентната зала на Софийския университет Геолого-географският факултет организира кръгла маса на тема: „Арабската пролет – седем години след началото“. Събитието се проведе в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Деканът на Геолого-географския факултет доц. Мачев откри форума и отбеляза, че целта на кръглата маса е от академична гледна точка безпристрастно да се проследи влиянието на т.нар. Арабска пролет върху основните елементи на социално-икономическия живот на страните от арабския свят – култура, икономика, природни ресурси. Акцент в дискусията бе миграционният проблем, проблемите на сигурността и информационното отразяване на събитията.

1

Модератори на събитието бяха доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-географския факултет и Христо Петров, журналист и анализатор. В рамките на събитието имаше пленарна презентация на доц. Марин Русев, а проф. Георгиев представи своя анализ на енергийните ресурси на региона.

3
2
4