Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободна позиция в „Интернешънъл Асет банк“ АД: Специалист в Отдел „Маркетинг“, Дирекция „Бизнес развитие“ – ЦУ

   

25.11.2016

InternationalAsset300x250

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ”, ОТДЕЛ ”МАРКЕТИНГ”, ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

(ПО ДЪЛГОСРОЧНО ЗАМЕСТВАНЕ)

 

 

Вашите основни задължения:

•Участва в систематичното анализиране на пазара на банкови продукти и услуги и

дефинира потенциалните възможности за развиване на нови и адаптиране на

съществуващите такива;

• Създава вътрешни отчети и прави мониторинг на реализацията на банковите

продукти и услуги;

• Участва в подготовката на промоционални/рекламни кампании, осъществява

комуникация с рекламни агенции и други партньори;
• Участва в изготвянето на прессъобщения, поддържа актуално съдържанието

в Интернет страницата на банката;
• Съдейства в организацията по участието на банката в различни събития;
• Приема входящи обаждания от информационния център и оказва необходимото

съдействие.

 

Нашите изисквания:

• Висше икономическо образование – степен бакалавър;
• Отличен английски език;
• Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office – Excel, PowerPoint;

• Адаптивност, креативно мислене, способност за работа в екип и при

спазване на срокове;

• Комуникативност, отговорност и лоялност;
• Наличието на професионален опит на подобна позиция в банкова институция

ще се счита за предимство.

 


Ние Ви предлагаме:

• Пакет от възнаграждения и финансови придобивки;
• Възможност за професионално обучение и развитие в стабилна финансова

институция;
• Работа в млад квалифициран екип.


За кандидатстване, моля изпращайте Вашите: професионална автобиография,

мотивационно писмо /с посочен референтен номер или наименование на позицията/и

актуална снимка, не по-късно от 09.12.2016 г. на имейл адрес:

careers@iabank.bg или на адрес:


Интернешънъл Асет Банк АД
Дирекция „Управление на човешките ресурси”
бул. „Тодор Александров” №81-83
1303 София


Всички документи ще се разглеждат при пълна конфиденциалност.
Предоставените данни са под защитата на ЗЗЛД и ще се ползват само за нуждите

на подбора на банката.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.