Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / "Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник"

   
"Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник"

На 7 и 8 ноември, 2008 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 120 години от създаването на Университета.

 

На 7 ноември в Аулата на Алма Матер присъстваха преподаватели и студенти от специалностите „Социални дейности” и „Педагогика” във Факултета по педагогика, социални работници, експерти от МТСП, представители на Центъра за развитие на човишките ресурси и регионални инициативи към МТСП, преподаватели от повечето университети в България по социални дейности.

На тържественото откриване на форума приветствия и послания към студентите – бъдещи социални работници, отправиха доц. Ивайло Тепавичаров - декан на Факултета по педагогика, доц. Мария Шишиньова – зам. ректор на Университета, г-жа Гергана Дрянска – изпълнителен директор на АСП към МТСП от името на министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова, Негово превъзходителство извънредният и пълномощен посланник на Република Ирландия в България – г-н Джефри Кийтинг.

Оригинален художествен подход за приветствие, отразяващ реалните проблеми в дейността на социалните работници в България, избраха студентите и получиха заслужени аплодисменти от всички в залата.

Беше осъществен един необходим мултикултурен диалог в сферата на теорията и практиката на социалната работа чрез докладите на г-жа Гергана Дрянска, доц. Ивайло Тепавичаров, проф. Петер Бутнер от Мюнхенския университет за приложни науки, Джулия Уоткинс, Съвет за образование по социална работа, САЩ.

Първият ден от конференцията завърши с документален филм за О Махони – създател на Дом за сираци в България след Илинденско-Преображенското въстание и вълнуваща среща с г-жа Мария Василева, режисьор на филма.

На 8 ноември в четири работни секции: „Подготовка и квалификация на социалния работник”, „Социална работа с различни целеви групи”, „Професионална реализация и развитие на социалния работник” и „Социална политика и социална работа” бяха представени и дискутирани над 40 доклади, които ще бъдат отправна точка за повишаване качеството на теорията и практиката на социалната работа в България.