Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе научен форум на тема: „Спортът и туризмът в документите на ДС”

   
В СУ се проведе научен форум на тема: „Спортът и туризмът в документите на ДС”

Университетският комплекс по хуманитаристика "Алма матер" към СУ "Св. Климент Охридски", Комисията по досиетата и проект „Студентски практики” на Министерството на образованието и науката организираха Трети форум на изследователската платформа "Бъдеще чрез миналото " на тема „Спортът и туризмът в документите на ДС”.

Събитието се проведе в Заседателна зала 1 в Ректората на СУ. В него участваха представители на екипите, подготвили сборниците: „Държавна сигурност и спортът. Част 1. Олимпийското движение“, „Държавна сигурност и спортът. Част 2. Ведомствен, масов, елитен“ и „Държавна сигурност и туризмът“. В изготвянето са участвали специалисти от Комисията по досиетата и студентите от Историческия факултет на СУ, работили върху издаването на материалите в рамките на стажа си по проекта "Студентски практики" на МОН. На събитието присъстваха изявени български историци и журналисти, работещи по темите на сборниците, както и дейци на спорта и туризма.

1

Форумът бе открит от доц. Костадин Грозев, научен директор на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер”. Той заяви, че целта на форума е да представи от една страна сборниците и от друга - проекта в рамките на тази изследователска платформа, както и да покаже партньорството на различните институции.

По думите на доц. Грозев събитието дава възможност да се покаже класическият начин, по който се прави историята на съвременността – чрез участие на изследователи, на архивни документи, на съвременници и така прави възможна една дискусия върху разглежданата интересна проблематика. Той подчерта, че когато говорим за Държавна сигурност, ние говорим винаги за политиката, сигурността, разузнаването и контраразузнаването, но често пропускаме, че тази тематика има и една много човешка страна. Страна, свързана с отделния човек, с отделни проблеми, които са достатъчно добре представени в тези документи и дават добра представа за ДС като институция, обхванала цялото общество и успяла да обхване дори такива дейности като туризма и спорта.

6

Доц. Грозев отбеляза още, че научната проявата цели да даде възможност за плодотворна дискусия, научни съобщения и дори публикуване на издание с доклади по тези теми.

2

Татяна Кирякова от Комисията по досиетата изрази радостта си, че може да представят своята издателска дейност с нещо много по-различно от досегашните документални сборници. Тя разказа, че обработеният документален масив е бил много голям, а амбицията на Комисията е била винаги да се отваря към обществото и младите хора и да се ангажират младежите, които проявяват интерес по отношение на документалното наследство. Според Татяна Кирякова обработеният документален масив не е бил детайлно изследван до този момент и дава информация за истинските събития, за истинските процеси, които са протичали в обществото, пречупени през погледа на тайните служби. Тя подчерта, че това, което отличава настоящите сборници от досегашните, са съхранените почти 90% литерни дела, което дава възможност да се създаде една по-цялостна представа за разработваната тема.

3

Студентката София Трифонова разказа на присъстващите как е преминала нейната работа по проект „Студентски практики” и с какви впечатления е останала от Комисията по досиетата.

4

Добромир Добрев, който е координатор на проекта „Студентски практики”, изрази надежда, че проектът е изпълнил успешно целите си да доближи висшето образование до пазара на труда. Той отбеляза, че Комисията по досиетата заедно с Държавна агенция „Архиви” са едни от първите работодатели, подписали партньорски договор със СУ веднага след стартирането на проекта.

5