Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по география продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по география продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 14.00 часа в 252-та аудитория на Ректората Страцимир Стайков от гр. София изтегли изтегли вариант № 7 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по география.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 367.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите за смелостта да се явят на изпита по география и каза, че е убедена, че наесен ще бъдат студенти в избраната от тях специалност. Деканът на Геолого-географския факултет проф. Марин Иванов им пожела успех и спокойно и концентрирано да решат въпросите от теста.

 

1

Кандидатстудентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по География и икономика. Той е писмен, във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 9-ти клас, а останалите 60 – от учебния материал за 10-ти клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита.

Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Всеки верен отговор носи по 1 точка. Максималният брой точки от теста е 100.

DSC_0659_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.