Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Чл.-кор. проф. Александър Янков бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Чл.-кор. проф. Александър Янков бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на чл.-кор. проф. Александър Янков. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Юридическия факултет на СУ и е за приноса на проф. Янков в развитието на преподаването, науката и практиката по международно право и международно морско право и по повод неговата 90-годишнина.

Церемонията бе открита от декана на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов. Той представи пред аудиторията биографията на проф. Янков и отбеляза, че в съвременната история няма друг български учен юрист, който с компетентността, отзивчивостта и отговорното отношение към работата си да е допринесъл толкова много за утвърждаване на българската международноправна наука, за развитие на нейния потенциал и възможности на световно равнище, с което университетската общност се гордее: „Професор Янков има неоценим принос за обучението на студенти и подготовката на академични кадри в областта на международното право в Софийския университет” допълни деканът.

Чл.-кор. проф. Александър Янков завършва право в Софийския университет и в периода 1951-1970 г. преподава в най-старото висше училище в България като асистент, доцент и професор по международно публично право и международно морско право в Катедра „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет, на която е дългогодишен ръководител.

Бил е посланик на България във Великобритания, а от 1976 до 1980 г. е постоянен представител на България в Организацията на обединените нации в Ню Йорк и заместник-министър на външните работи.

От 1981 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките.

През 1996 г. става член-съдия на Международния трибунал по морско право в Хамбург и заема този пост два мандата.

Чл.-кор. проф. Александър Янков е бил член на Комисията по международно право на ООН в периода 1977-1996 г., на Международния институт по океаните в Малта, на Изпълнителния съвет на Асоциацията по международно право – Лондон, на Института по международно право – Париж, на Съвещателния комитет по опазване на моретата – Лондон. Представлявал е България в Международната морска организация и е бил заместник-председател на Комитета на ООН за мирно използване на морското дъно в районите отвъд националната юрисдикция.

Чл.-кор. проф. Александър Янков е един от авторите на Конвенцията по морско право на ООН. Той е основател и дългогодишен председател на Българската асоциация по морско право. През 2012 г. е избран за президент на Световната асоциация по международно право.

Автор е на множество публикации по международно публично право, международно морско право.

„Той има качества на забележително компетентен юрист и учен, ненадминати дипломатически способности, земна мъдрост и лична почтеност, човечност на разумното решаване на проблемите и полага неуморни усилия за възтържествуване на ценностите на хуманизма”, добави в заключение проф. Пенов.

3

Ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев връчи почетното отличие „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на чл.-кор. проф. Александър Янков.

2

Темата на академичното слово на чл.-кор. проф. Александър Янков беше „Българската асоциация и международното право“.

Проф. Янков отбеляза, че Българската асоциация по международно право и науки е създадена в благоприятни условия, малко след приемането на България за член на ООН и припомни първия опит за създаване на научно сдружение по международно право в България през 30-те години на миналия век от чл.-кор. проф. Венелин Ганев.

„Българската асоциация по международно право бе приета за редовен член на Националната асоциация по международното право на 25 август 1962 г. по време на юбилейната 50-та Конференция на ILA”, отбеляза проф. Янков.

Съставът на БАМП още от учредяването на организацията обхваща широко правните науки в областта на публичното право, международното частно право, трудовото право, външната търговия, международните икономически и финансови отношения, международния транспорт, техническото право, морското право, авторското право, културното право, международните отношения, дипломатическата практика и други сфери от международен характер.

Проф. Янков припомни и за юбилейната 75-та Конференция на английската Международна правна асоциация през август 2012 г., проведена в София, домакин на която е Българската асоциация по международно право по повод на 50-та годишнина от нейното създаване.

4