Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по биология продължава първата кандидатстудентска изпитна сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по биология продължава първата кандидатстудентска изпитна сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 14.00 часа в 224-та аудитория на Ректората Христина Баева от гр. София изтегли темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология. От подготвените от изпитната комисия шест теми беше изтеглена: „Делене на прокариотна и еукариотна клетка”. Христина Баева изтегли и вариант № 1 на тестa.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 740.

Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, честити празника на явилите се кандидат-студенти и им пожела успех. Доц. Стоян Шишков, зам.-декан на Биологическия факултет също поздрави кандидатите.

Изпитната програма по биология е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка.

Конкурсният изпит включва:

1.Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата. Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия. С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.

6