Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе семинар на тема „Изграждане на интеркултурна компетентност при подготовката на преводачи“

   
В СУ се проведе семинар на тема „Изграждане на интеркултурна компетентност при подготовката на преводачи“

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе поредният информационно-обучителен семинар за преподаватели в рамките на проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

Семинарът бе реализиран от Факултета по класически и нови филологии на СУ и Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на семинара бе повишаване на съзнанието на преподавателите в магистърските програми по/със превод към ФКНФ за необходимостта от целенасочено и експлицитно развиване на интеркултурната компетентност у магистрантите, като една от шестте подкомпетентности, включени в Европейската референтна рамка на професионалната преводаческа компетентност.

seminar_2

Доц. д-р Робин Кранмър от Уестминстърския университет в Лондон и доц. д-р Зелма Каталан от катедра „Англицистика и американистика“ на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет представиха пред участниците в семинара методически инструменти за развитие на специфичната за преводача интеркултурна компетентност, разработени в рамките на проекта „Promoting Intercultural Competence in Translators“, реализиран в периода 2011-2013г. с финансовото съдействие на програма „Еразъм“.

Проф. д-р Албена Василева от катедра „Романистика“ и гл.ас. д-р Иван Попов от катедра „Германистика и скандинавистика“ споделиха свои виждания и опит от преподаването на интеркултурна комуникация на студенти в две от магистърските програми с превод към ФКНФ.

seminar_3

Повече информация за проекта на ФКНФ на translation.fcml.uni-sofia.bg