Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе годишната среща на асоциираните членове на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“

   
В СУ се проведе годишната среща на асоциираните членове на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“

Събина Анева

В Заседателна зала 1 на СУ се проведе годишната среща на асоциираните членове на Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ - НАБИС. На срещата бяха представени постигнатите от организацията резултати до момента и бяха очертани перспективите за работа на фондацията.

Срещата бе открита от доц. д-р Анна Ангелова, директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, която поздрави колегите си, представители на различни големи библиотеки в страната.

Събина Анева, изпълнителен директор на Фондация НАБИС, припомни, че съвместната работа е започнала през 2009 г. и отбеляза, че кооперирането е най-голямото предизвикателство на днешния ден.

„Изминалата година бе доста успешна нас. Фондацията продължава да работи благодарение на щедрата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и с голямата помощ на нашите учредители – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Централната библиотека на БАН и Американския университет в България.“ – заяви г-жа Анева. В презентацията си тя посочи, че до момента 39 български и 4 чуждестранни са асоциираните библиотеки.

3

До този момент библиографските записи, включени в каталога на НАБИС, са над два милиона и шестстотин хиляди, като от тях 1 000 062 записа принадлежат на Университетската библиотека. В сводния каталог освен информацията за електронните каталози на университетските библиотеки, на библиотеката на БАН и на големите регионални библиотеки са включени и записите на четири чуждестранни библиотеки. В проекта „Ретроконверсия на каталозите“ участват библиотеките на учредителите заедно с Националната библиотека и досега са въведени 1079 900 записа. Според Събина Ангелова този проект успява да даде видимост на фондовете, които са много ценни и редки издания, фигуриращи само в хартиените каталози. Тя изрази надежда, че това е подготовка за дигитализирането им в бъдеще.

Дигитализацията на библиотечните документи е друг проект, по който работи Фондация НАБИС. В момента в каталога на НАБИС влиза информация от дигиталните библиотеки на Националната библиотека, на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, на библиотеката на БАН, на НБУ и на Народната библиотека - Пловдив.

Изпълнителният директор на Фондация НАБИС отбеляза, че през последната година интересът към каталога е нараснал значително. Тя добави, че към самия своден каталог функционира и модулът „Библиотечно заемане“, което е улеснение за асоциираните членове.

4

„Другото нещо, което предлагаме във Фондация НАБИС, е софтуер и хардуер за поделено ползване Aleph 500, което осигурява централизирано управление на библиотечните документи. Поделеното им ползване е нещо, което в бъдеще ще е много ефективно за спестяване на средства за закупуването на техника и софтуер, така и от натоварването на персонал“ – заяви в презентацията си г-жа Анева. По-късно системният администратор Евгени Димитров представи софтуерните модули DigiTool и Rosetta – предизвикателствата на съвременната дигитална библиотека.

Събина Анева представи накратко и европейския проект EuropeanaPhotograhy, в който участват 20 институции от 13 държави. В него са представени 15975 изображения от България.

Перспективата на НАБИС през следващите години е разширяване на мрежата от асоциирани членове в България и чужбина (големи библиотеки от Югоизточна Европа) с цел взаимно сътрудничество и интегриране на библиографски записи. Предстои и обновяване, актуализация и поддържане на информацията от електронните каталози на библиотеките и от платени база данни, както и популяризирането на модула „Междубиблиотечно заемане“ с цел пестене на време и средства.

По отношение на ретроконверсия на каталозите предстои работа върху специалните видове и издания на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, редките и ценни издания на Централната библиотека на БАН и аналитично описание на „Периодическо списание на БКД (1870- 1876) и „Сборник народни умотворения и народопис“ (1912- ). На ретроконверсия ще бъдат и съхранените в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ библиотеки на проф. Боян Пенев, проф. Любомир Милетич, проф. Иван Дуйчев и аналитично описание на Годишника на СУ „Св. Климент Охридски“.

Сред целите на Фондация НАБИС е и координацията и ускоряването на дигитализирането на библиотечните документи от фондовете на библиотеките, ползващи DigiTool. Предстои и изучаване на международния опит, свързан с дълготрайното съхраняване на дигиталните обекти и прилагане на добрите библиотечни практики, както и участие в местни и международни проекти.

На 12 май 2015 г. ще се проведе традиционния годишен семинар на НАБИС с чуждестранни лектори, който ще бъде посветен на предизвикателството на сътрудничеството в дигиталната ера.