Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Ректорът на Университета Бабеш-Боляй (Клуж-Напока) изнесе лекция за историческото развитие на Трансилвания

   
 Ректорът на Университета Бабеш-Боляй (Клуж-Напока) изнесе лекция за историческото развитие на Трансилвания

Проф. Йоан-Аурел Поп

Ректорът на Университета Бабеш-Боляй (Клуж-Напока) проф. д-р Йоан-Аурел Поп беше гост на Семинара за национална и регионална история към „Регионалната програма“ на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“. Проф. Поп е един от най-известните медиевисти в Румъния и неговите научни интереси са посветени на проблемите на румънското Средновековие в контекста на модерните проучвания на историческите пространства.

Проф. Поп изнесе публична лекция на тема: „The Formation of the National Feelings in Transylvania (16th - 17th centuries)“.

В своята лекция проф. Йоан-Аурел Поп проследи историческото развитие на Трансилвания от ранното Средновековие до съвременността, като обърна специално внимание на ХVI и XVII век. Според него именно тези два века дават основание да се интерпретира трансилванската история като своеобразна метафора на "положителното европейско минало" - защото там си дават среща различни нации и народности (ръмънска, унгарска, немска), различни религии (католицизъм, протестанство, калвинизъм и православие), без това да води до религиозни войни и нетолерантност, което е било характерно през онази епоха за други региони на Стария континент.

След лекцията на проф. Поп бяха зададени няколко въпроса, на които той отговори изчерпателно.

1