Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по математика II започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по математика II започна първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Денис Хайруа

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората Денис Хайруа от Хасково изтегли вариант № 2 на изпита по математика II. Кандидат-студентите, които се явяват на изпита, са 1159 души.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет доц. Милена Стефанова. Тя поздрави с „Добре дошли!“ кандидат-студентите на първия изпит от първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет, пожела им да мислят спокойно и логично и ги увери, че Факултетът по математика и информатика на СУ ги очаква с нетърпение.

Председателят на изпитната комисия доц. Първан Първанов, заместник-декан на Факултета по математика и информатика, пожела на кандидатите да бъдат спокойни и да реализират натрупаните през годините знания.

1

Изпитът по математика II e писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

4

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ:

Философия; Социология; Публична администрация; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

2