Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Изложба: "110 години международен книгообмен в Университетската библиотека"

   
Изложба: "110 години международен книгообмен в Университетската библиотека"

Във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ се откри изложба, посветена на 110-годишнината от международния книгообмен в библиотеката. Присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Евгения Бенова, директорът на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова и гости.

Доц. Ангелова откри събитието и отбеляза, че това е изложба, която представя работата на служителите в библиотеките. Тя запозна присъстващите с историята на международния книгообмен и подчерта, че „110 години са доста дълъг период, аз бих казала, че днес честваме силата на традицията. Още в далечната 1888-1889 година, почти веднага след основаването на спомагателната институция библиотека към Висшия педагогически курс, основоположниците на нашата Алма матер се замислят за първите връзки със света. Именно международният книгообмен е този мост, който се хвърля между Университетската библиотека, между българската наука и световната наука“.

1

Тъй като Университетът в този период все още няма свое издание, първите стъпки по линия на международния книгообмен се правят чрез Сборника за народни умотворения, книжнина и наука.

През 1905 г. се появява първата книжка на годишника на Софийския университет и по решение на Академическия съвет Университетската библиотека започва редовния международен книгообмен, изпращайки годишника на СУ, известията на Семинара по славянска филология и Геоложката карта на България, изработена от проф. Златарски. „Именно с тези три издания започва дългият път на международния книгообмен в Университетската библиотека. И до днес фондът на нашата библиотека се обогатява с прекрасни книги, част от тях сме показали тук. Днес работим с почти 500 библиотеки от цял свят“ – добави доц. Ангелова.

3

Директорът на Университетската библиотека изрази надеждата си, че въпреки трудните години на криза и по-трудния книгообмен, в библиотеката ще продължават да се получават прекрасни книги, които да служат на преподавателите и на студентите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1_a
2a
3a