Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дпн Вера Бойчева.

Проф. дпн Вера Бойчева е родена на 30.01.1932 г. в гр. Исперих. Нейната професионална кариера в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започва през 1973 г. като преподавател по История на образованието и педагогическите учения в света и в България във Факултета по педагогика. Проф. Бойчева възпитава у стотици студенти и поколения образователни дейци интерес към педагогическата и научноизследователска дейност, честност и обективност, без които е невъзможна работата на съвременния учител и педагог. Като учен и университетски преподавател тя е пример как може да се заслужи уважението на световни институции като Международната организация на историците на педагогиката и Международното дружество „Януш Корчак“, в които тя членува. Респектиращо е активното й участие в национални и международни научни сесии, симпозиуми и конференции у нас и в чужбина, в които представя самостоятелното си историческо мислене по актуални и малко изследвани проблеми.

Впечатляващо е научното творчество на проф. Вера Бойчева, включващо повече от 200 публикации, в които чрез коректен прочит на първоизточниците дава своя принос за установяване на исторически истини и преодоляване на неточности и заблуди относно живота и делата на видни личности от историята на образованието в България. Проф. Бойчева доказва, че българското образование и педагогика съществуват закономерно в контекста на световното училище и педагогическа наука.

С разностранната си, обемна и задълбочена преподавателска и научноизследователска, а също и административна дейност като ръководител на катедра „История на педагогиката и управление на образованието“, проф. Вера Бойчева ще бъде запомнена като високоерудиран преподавател, задълбочен изследовател, добронамерен и отзивчив колега.

Поклон пред паметта й!

 

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"