Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Мандатът на Съвета на настоятелите на Софийския университет е изтекъл на 24 септември 2012 г.

   
Мандатът на Съвета на настоятелите на Софийския университет е изтекъл на 24 септември 2012 г.

По повод на зачестили спекулации от последните дни отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ припомня, че според Правилника на Университета Съветът на настоятелите се състои от седем членове и е с мандат четири години.

Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академическия съвет, а останалите двама се определят от министъра на образованието и науката и по предложение на Студентския съвет. На свое заседание, проведено на 24 септември 2008 г., Академическият съвет на Софийския университет избира за членове на Съвета на настоятелите Валентин Златев, Даниела Доковска, Левон Хампарцумян, Петър Кънев и Светослав Божилов, а като представители на министъра на образованието и науката и на Студентския съвет – Иво Прокопиев и проф. Боян Биолчев. Четиригодишният мандат на Съвета на настоятелите е изтекъл на 24 септември 2012 г.