Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Обновена беше новата филиална библиотека на Физическия факултет

   
Обновена беше новата филиална библиотека на Физическия факултет

Вчера в Заседателната зала на Физическия факултет се проведе официалното откриване на обновената филиална библиотека на Софийския университет във ФзФ.

Деканът на Физическия факултет проф. Драйшу откри събитието. След това даде думата на д-р Анна Ангелова, директор на Университетската библиотека на СУ:

„Бих искала да започна с малко история, защото в юбилейната година, когато честваме 125-та годишнина на нашата Алма матер, на 29 октомври – почти преди 125 години – първият ректор – председателят Балан, собственоръчно пише в протокол №5 – да бъде създадена библиотека за нуждата на учителите и учениците към курса. Така още в рамките на Висшия педагогически курс се слага базата на нашата библиотека. Сякаш първостроителите на Алма матер са се водели от добре познатото правило в Средновековна Европа, изказано от неизвестен ректор – „Дайте ми библиотека и аз ще създам университет!“

PA225837_600x338

Тя направи кратка презентация, в която представи библиотеката. Д-р Ангелова започна с историята, премина към информация за базата на Университетска библиотека и разказа подробно зa електронните каталози. „Университетска библиотека е първaта библиотека, пристъпила към пълна автоматизация на библиотечните процеси.”, каза д-р Ангелова.

PA225839_600x338

В каталога има 960 000 библиографски записа, като той работи чрез системата ALEPH 500. Другият каталог е НАБИС, национален каталог на академичните библиотеки в България, включващ Централната библиотека на БАН, Университетска библиотека, библиотеката на Американския университет в Благоевград и 26 регионални университетски библиотеки.

В платформата за търсене излизат резултати освен за местоположението на книгата и сигнатурата ѝ, за да се заеме по-лесно. Тя показва авторите, библиотеките и други думи свързани с търсения обект. Платформата индексира книги, дори от Google.

PA225840_600x338

Д-р Ангелова даде подробна информация и за базата данни и електронните ресурси, а също и за абонамента на университета, осъществяващ се с бюджета на УБ към списания.

Последния обект на презентацията бяха услугите, които предлага библиотеката, а именно възможност за библиографска справка за преподаватели, както и междубиблиотечно заемане или закупуване на книга за целите на нов курс, провеждащ се в Университета. Възможността за преглед на електронно съдържание, е полезна при предоставяне на материали, важни за учебния процес, които се качват в системата и до които може да се даде свободен достъп или такъв само за студентите от конкретния курс.

PA225857_600x338

Д-р Ангелова показа годишника на Софийския университет, към който има свободен достъп. За момента има 17 книги, една от които е на физическия факултет.

„Нашата библиотека и нашият университет са един универсум, започнала с хуманитаристика и постепенно обхваща целия спектър от знания”, добави д-р Ангелова.

Тя благодари на проф. Драйшу и ръководството на Физическия факултет за отклика за обновяване и преструктуриране на библиотеката.

След презентацията гостите посетиха читалнята и книгохранилищата на ремонтираната библиотека.

PA225860_600x338