Начало / Новини / Новини и събития / Откриване на академичната година за новата ядрена магистърска програма на Стопанския факултет и на Физическия факултет

   
Откриване на академичната година за новата ядрена магистърска програма на Стопанския факултет и на Физическия факултет

В зала 420 в Стопанския факултет на Софийския университет бе открита академичната година на първия випуск в новата международна магистърска програма на Алма матер „Nuclear Technologies, Management, and Innovations" с обучение на английски език, създадена съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет. За нея кандидатстваха 21 магистри и бяха записани 17. Съ-директори на програмата са деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и доц. д-р Пламен Петков от Физическия факултет на Алма матер.

Магистърската програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations" е в професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ с продължителност четири семестъра и е изцяло на английски език. Дисциплините в програмата ще се водят от щатни преподаватели в Софийския университет, от хонорувани преподаватели от практиката, както и от гост-лектори от чуждестранни и български научни организации, институции и компании.

1-1

Събитието бе открито от декана на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев, който представи официалните гости – чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет на Алма матер, доц. д-р Пламен Петков от Физическия факултет, Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране, Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, Мартин Георгиев, изпълнителен директор, НЕК ЕАД.

1-6

Доц. Атанас Георгиев отбеляза, че един от идеолозите на прграмата е доц. Пламен Петков. По думите му реализацията на програмата е дълъг процес на получаване на акредитация от т.нар. Международна академия по мениджмънт (INMA) на Международната агенция за атомна енергия. Изискването е програмата да има определен набор от компетенции, свързан както с технически знания, така и по мениджмънт, лидерство и управление на процеси в ядрената сфера. Доц. Георгиев изрази радостта си, че заседно с колегите от Физическия факултет са успели да създадат една балансирана програма. Деканът на Стопанския фкаултет посочи, че в процеса на набиране на участници са получили подкрепа и от различни организации, най-голяма е била тази от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Той изрази радостта си, че всички, които са се записали в магистърската програма, показват устойчив интерес към темата. Деканът на Стопанския факултет посочи още, че взаимодействието с Физическия факултет и програмата показват, че колкото и да са различни темите, по които работят, заедно могат да направят много полезни и интересни инициативи.

1-2

Доц. Георгиев отбеляза още, че Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет е приет в Global Business School Network (GBSN) – престижна мрежа от над 156 водещи бизнес училища от 58 държави, ангажирани с мисията да въздействат върху устойчивото развитие в световен мащаб чрез образование, научни изследвания и ангажираност на общността. По думите му това е още едно признание, че програмите в Стопанския факултет и партньорствата, които осигуряват, са с изключително не само национално, но и регионално и международно значение. Доц. Георгиев благодари на целия екип от Стопанския фкаултет, който работи в магистърската програма.

1-10

Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов заяви, че това е голямо събитие за университета и поздрави всички – както организатори, така и бъдещи студенти. Проф. Спасов изрази впечатленията си от програмата, която дава повече знания в една интердисциплинарна област, съдържайки физика, химия, икономика, мениджмънт. По думите му на този интердисциплинарен принцип трябва да се развиват и бъдещите образователни програми. Заместник-ректорът посочи, че се радва на големия интерес към програмата и очаква това да остане трайна тенденция и през следващите години. Проф. Тони Спасов пожела успех на програмата.

Проф. Георги Райновски обърна внимание на факта, че това е една от първите програми от такъв вид – на два факултета със сравнително различен профил и благодари на доц. Георгиев и доц. Петков за тяхната инициатива и затова, че са запазили своята енергия, за да я развият и стигнат до този момент. На второ място проф. Райновски засегна темата за хората и институциите и посочи, че тази година АЕЦ Козлодуй навършва 50 години, а Софийският университет – 135 години. От самото създаване на ядрената индустрия Алма матер е била институцията, която е била въвлечена и е поддържала развитието на тази индустрия, отбеляза деканът на Физическия факултет. „С настоящата програма показваме, че се опитваме да се адаптираме към нуждите, които индустрията има и също така ясно показваме, че ще правим всичко възможно, за да подпомогнем бъдещото развитие на българската ядрена енергетика“, каза проф. Райновски и изрази намерението на Физическия факултет да обърне повече внимание на яденото инженерство.

1-3

Цанко Бачийски благодари за възможността да присъства на откриването на магистърската програма. Той се обърна към студентите за смелостта им да се включат в програмата, посочи, че им предстоят напрегнати, но и много интересни месеци и пожела след време да се гордеят, че са именно от първия випуск на магистръската програма. Но да не забравят, че отговорността на първия винаги е много голяма и до голяма степен успехът й зависи от тях. Призова ги в бъдеще винаги, когато взимат решения, особено свързани с иновации, да помнят и спазват девиза „Безопасността преди всичко“. В заключение Цанко Бачийски пожела на всички успех, на добър час и „Смело напред!“.

1-4

Валентин Николов се съгласи с проф. Георги Райновски, че 2024 г. е специална със своите годишнини. Каза още, че ако преди се е говорило, че нещо ще стане в бъдещето, днес сме във времето, когато нещата трябва да се случват в момента. В изказването си той обърна внимание на важността на подготовката и набирането на кадри за успешната работа и как една грешка би могла да изкриви целия процес. Валентин Николов изрази радостта си, че има интерес към програмата и посочи, че ги очакват след това да започнат работа в сферата.

Мартин Георгиев отбеляза, че НЕК ЕАД има дългогодишно сътрудничество със Стопанския факултет и ги поздрави за идеята и дързостта да започнат такава магистърска програма. По думите му тя започва в един отличен момент и ще има голяма нужда от знания и подготвени кадри в сферата. Мартин Георгиев посочи, че светът е в голяма енергийна трансформация и в нея ключова роля имат нискоемисионните производители на електроенергия – ядрените и хидроенергетиката. Той отбеляза, че това ще върне интереса към тази сфера на младите специалисти, които да решат да се развиват в тази сфера.

1-9

Доц. д-р Пламен Петков обърна внимание, че освен него още двама души са инициирали програмата почти едновременно – проф. Георги Райновски и доц. Атанас Георгиев. В изказването си той обърна внимание на подкрепата, която са получили от много преподаватели от Факултета по химия и фармация, Агенцията по ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“, проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова от Университета на Северна Каролина и други.

1-7

По думите му целта на всички тях е да създадат програма, която не просто обучава на английски език, а е истинска международна програма, която да позволи да се включи целият международен и български опит в областта на ядрената енергетика и да се предаде на младите хора. Той пожела на всички успех и изрази увереност, че всички ще имат отлична реализация след завършването на програмата.

1-8

Събитието продължи с представяне на преподавателите в магистърската програма, а студентите по програмата получиха своите студентски книжки.

Първият модул от задочната програма на английски език ще се проведе в седмицата 25-29 март 2024 г., като обучението през летния семестър ще е изцяло в Стопанския факултет. През есента, във втория семестър на програмата, за учебната програма ще отговарят основно преподавателите във Физическия факултет.

1-11

По-рано през тази година, в седмицата 5 – 9 февруари 2024 г., Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" посрещнаха финалната акредитационна мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ – IAEA) във връзка с новосъздадената магистърска програма. При посещението през февруари бе високо оценена готовността на Софийския университет да получи акредитация от т.нар. Международната академия по мениджмънт (INMA) на МААЕ с новата магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации". Очаква се официалното решение за акредитацията да бъде финализирано през пролетта на 2024 г.

1-12

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ. До момента акредитация от МААЕ за обучение в такива програми са получили само 10 университета в света: KEPCO International Nuclear Graduate School, Южна Корея; Будапещенски университет по технологии и икономика, Унгария; Северозападен университет, Република Южна Африка; Тексаски университет A&M, Съединени американски щати; Токийският университет в Япония; Университет на Witwatersrand, Република Южна Африка; Университет на Айдахо, Съединени американски щати; Университет на Западна Бохемия, Чехия; Национален политехнически университет, Армения; Национален изследователски ядрен университет (МИФИ), Москва, Русия.