Начало / Новини / Новини и събития / Книги на професор Йордан Ведър бяха представени в Софийския университет

   
Книги на професор Йордан Ведър бяха представени в Софийския университет

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха представени книги на проф. Йордан Ведър, сред които и „Красноречие назаем”, издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, включващо поезия, афоризми и своеобразен речник.

Професор Ведър – първият професор по реторика в България, е автор на книги, посветени на реториката, ораторските жанрове, аргументите, методите за обучение по ораторство. Той публикува стихотворения, афоризми, прозаични текстове и тези книги също бяха представени на събитието.

1-книга-Ведър-1503023-1

На събитието, организирано от проф. дфн Оля Харизанова, проф. дн Иванка Мавродиева и доц. д-р Олимпия Ведър, присъстваха представители на различни факултети на Софийския университет: Философския факултет, Стопанския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация. Присъстваха и колеги от Центъра на образователни услуги, създател и организатор на който бе проф. Ведър.

1-ведър-15032025-0222-ИМ

Проф. Мавродиева заяви, че в заглавието на книгата „Красноречие назаем“ е отразен или самоотразен самият Ведър. „Красноречие“ - красива дума за ораторското изкуство, на което ни учеше Ведър. „Назаем“ - в присъщите си качества самоирония и саморефлекция и осъзнатостта, че ние получаваме и усвояваме знания, дадени от учителите ни и след това ги предоставяме на другите, той избра тази дума“, каза проф. Мавродиева. Тя подчерта, че книгата е била замислена отдавна и проследи накратко пътя на създаването й. Проф. Мавродиева благодари на директора на Университетското издателство „Св. Климент Охридски проф. дфн Валери Стефанов“ за съдействието му в процеса на издаване. „Философският факултет като цяло и в лицето на декана проф. Соня Карабельова и катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ също подкрепяха издаването, което е показателно за респекта към професор Ведър и за паметта в академичните среди“, каза още проф. Мавродиева.

1-оля-харизанова-15022023

Професор Ведър бе представен през призмата на спомените от проф. Цветан Давидков, проф. Иванка Мавродиева, доц. Симеон Василев, доц. Олимпия Ведър, от президента на Международното висше училище Лена Гайдарска, от доктор Севда Накова – автор на биобиблиографията му и др.

Колегите на проф. Ведър говориха за постиженията му, за начина на създаване и менажиране на нови специалности, за уменията му да мотивира колегите, за вижданията му да създава екипи, за начините да стимулира изследвания и да подпомага качественото преподаване.

книга