Начало / Новини / Новини и събития / Завърши грубият строеж на най-новата сграда на Софийския университет в кампус "Лозенец”

   
Завърши грубият строеж на най-новата сграда на Софийския университет в кампус "Лозенец”

В последния ден на месец февруари беше излята и последната бетонна плоча на най-новата сграда в кампус “Лозенец”. В духа на добрите строителни традиции, координаторът на центъра за компетентност Clean&Circle – проф. дбн Яна Топалова, заедно с ръководителя на строителната площадка на новостроящата се сграда инж. Сашко Иванов издигнаха българския национален флаг на най-високата точка на строителния обект.

Вече е завършен силуета на сградата, която ще разполага е с четири надземни и един подземен етаж. В нея ще бъдат разположени модерни лабораторни комплекси по води, отпадъци, чиста енергия, еко- и биотехнологии на постигане на целите на иновативната кръгова икономика и биоикономиката.

1-CleanCircle-flag-1

Домът на Clean&Circle има специално замислени екологични характеристики, които ще дават възможност да функционира като сграда – екологична лаборатория. В подземния етаж ще бъдат разположени плазмени източници и апаратура за създаване на плазмени технологии за иновативно преработване на токсични замърсители и патогени. В лабораториите ще бъдат разположени апарати от най-ново поколение на стойност повече от 11 млн. лева.

1-CleanCircle-flag-2

„Уверена съм, че 28 февруари ще остане като важна дата за Clean&Circle, а и за целия Софийски университет. Днес се дава началото на модерния съвместен университетски и научен център за чисти технологии в България и на Балканите. Това ще мотивира изследователите, работещи в Центъра по компетентност, да достигнат световно ниво.“ – заяви проф. дбн Яна Топалова по време на церемонията.

1-CleanCircle-under-construction

Изграждането на сградата е част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, договор за безвъзмездно финансиране BG05M2OP001-1.002-0019. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът на сградата е реализиран от архитектурно студио „Амфион“, изпълнител е фирма „Строител“ ЕООД, а надзорът се упражнява от „ВМЛ Консулт“. Сградата е изградена в пространството между три факултета на СУ - Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и Факултета по химия и фармация. Предстои още довършване на фасадата, както и на интериора на сградата.

1-CleanCircle-final-building

Oсновната част от апаратурата и оборудването вече са закупени и пуснати в експлоатация в резервни, буферни лаборатории. 110-членният експертен екип на Clean&Circle работи по създаването на технологии и те вече са на различно равнище на технологична готовност.

За Clean&Circle:

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.