Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция на тема: „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“

   
Научна конференция на тема: „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“

В Софийския университет започна конференцията „Жените и мюсюлманите в Народна република България: Туркините и интегрирането им в елита на общността“. Организатори на събитието са екипът на проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“ и Центърът за регионални изследвания и анализи към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Деканът на Историческия факултет доц. Мира Маркова откри конференцията и отбеляза, че политиките спрямо жените винаги са предизвиквали интереса на разнородни изследователи с различен поглед към тази проблематика. По думите й, XX век е бил един от най-динамичните в областта на позицията на жената, на промяната на социалните роли на жената в различни общества и българското не прави изключение: „Напротив, в много аспекти динамиката тук е още по-интензивна и наистина можем да наречем XX век – Векът на жените, на женската изява, на женската промяна, на отношението към жената и ролята й“.

1

Доц. Маркова посочи още, че се радва да присъства на тази конференция и изтъкна че докладите са изключително интересни. В заключение тя пожела на добър час на конференцията и благодари на младите си колеги за разработването на този проект.

2

В научната инициатива ще вземат участие представители както на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и на Института за историческия изследвания към БАН, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН и Държавна агенция „Архиви“. Дискусиите ще обхванат теми от разнообразни полета на най-новата история на България, сред които са действията на държавата спрямо мюсюлманските общности в страната и политиките за интегрирането на жените в обществено-политическия елит на страната. В рамките на събитието ще бъдат представени и част от резултатите от проекта „Жените сред елита на турското население в България през втората половина на ХХ век“.

4

Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

Програма