Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

   
Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 21 професионални направления, в които обучава студенти - „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Здравни грижи“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „История и археология“, „Математика“, „Науки за земята“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Право“, „Психология“, „Религия и теология“, „Социални дейности“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Теория и управление на образованието“, „Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, „Философия“ и „Химически науки“, в деветото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2019г.

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският университет продължава да е лидер и по отношение на качеството на научните си изследвания и е висшето училище с най-висок индекс на цитируемост.

Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на средния осигурителен доход на студентите, завършващи Софийския университет, особено в направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Завършилите Софийския университет в направление „Информатика и компютърни науки“ и „Математика“ продължават да са най-високо платените в страната.

Общите данни за Софийския университет доказват, че академичното ниво на студентите, завършващи висшето си образование в Алма матер, е изключително високо, а данните за тяхната реализация и научните постижения на академичния състав го правят сравним с висшите училища в чужбина.