Начало / Новини / Новини и събития / Конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“

   
Конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“

В Аулата на Софийския университет се проведе конференция на тема: „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“. На форума бяха представени резултатите от национално изследване по темата, което е направено по поръчка на Министерството на образованието и науката и е осъществено от изследователски екип от Факултета по педагогика на Алма матер в състав: проф. Бончо Господинов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт и доц. Бистра Мизова.

На конференцията присъстваха представители на Министерството на образованието и науката, преподаватели от Факултета по педагогика, представители от всички Регионални управления на образованието, представители на други университети, учители.

Събитието бе открито от проф. Румяна Пейчева-Форсайт от Факултета по педагогика.

1-1

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поднесе приветствие от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков и от свое име поздрави колегите, преподавателите и изследователите, които полагат толкова усилия, за да могат българските учители да бъдат с високо ниво на подготовка. По думите й, тази подготовка трябва да се развива във времето, да се основава на най-високите академични стандарти, да бъде свързана с най-добра организация на работата на всички нива, така че следващите български поколения да имат отлична подготовка и самочувствие където и да са по света, да отстояват позициите си и да имат знания. Проф. Божанкова поздрави и колектива, направил проучванията, вникнал в дълбината на постигнатото и на проблемите, които съществуват.

9-9

Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, изтъкна важността на събитието и подчерта че е много важно учителят да получи добро образование в университета. Тя отбеляза, че университетите подготвят добри специалисти педагози и добави, че 84% от българските учители са магистри. В изказването си Янка Такева засегна темата за новия прочит на Европейската комисия за надграждащата квалификация на учителите, който е свързан с личната мотивация на учителя за неговото личностно и професионално развитие. По думите й, не само личната мотивация на учителя е достатъчна, важно е да има мотивираща училищна приобщаваща среда както за учителите, така и за учениците. Янка Такева поздрави изследователите, направили това изследване, както и Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към Министерството на образованието и науката, която е провокирала изследването. Тя поздрави всички присъстващи като им пожела здраве, късмет, винаги българският учител да бъде на пулса на промените, усъвършенстването и развитието на образованието.

4-4

Деканът на Факултета по педагогика доц. Лиляна Стракова посочи, че този форум не би могъл да се състои без дългогодишното ползотворно сътрудничество с колегите от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН и колегите от Факултета по педагогика проф. Бончо Господинов, проф. Румяна Пейчева-Форсайт и доц. Бистра Мизова, които са били двигателите на това актуално и ценно научно изследване. Тя посочи, че фактите и данните от изследването са важни както за практиката, така и за създаване на политики в областта на образованието. По думите й, в залата са се събрали съмишленици, които от дълги години работят за развитието на образованието. Тя пожела успех на форума, а на присъстващите – здраве и сили, да работят за повишаване на знанията, уменията и компетентностите си, за да може учениците да бъдат на по-челно място в международен план по отношение на своите знания.

7-7

Събитието продължи с доклад на директора на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ Радостина Новакова на тема „Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти – реалности и перспективи“ и с работа в тематичните панели: Анализ на общия поглед на учителите към продължаващата квалификация и мненията на учениците за атмосферата в училище, отношенията „учители-ученици“ и учебния процес като цяло; Влияние на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението и учебният опит през погледа на учениците; Професионално усъвършенстване на учителите в резултат от квалификационни дейности и ключови компетентности на учениците – аспекти на свързаност.

2-2