Начало / Новини / Новини и събития / Докторантски семинар „Медии и комуникации“

   
Докторантски семинар „Медии и комуникации“

В Алма матер се провежда дудневен докторантски семинар "Медии и комуникации". Събитието се организира от Факултета по журналистика и масова комуникация и е част от Климентовите дни 2019 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието бе открито от проф. д.н. Андреана Ефтимова, заместник-декан на Факултета по журналистика и масови комуникации, която поздрави всички присъстващи и пожела успех в предстоящия докторантски семинар. Тя изрази надеждата си, че семинарът ще бъде полезен на всички участници и ще повиши научното качество във факултета. По думите й, участниците са професионалисти в журналистическата професия, но подчерта, че науката е едно специално занимание и докторантите трябва да се справят с редица трудни задачи по време на писането на своята дисертация. Проф. Ефтимова посочи, че трудностите са свързани с ориентирането в огромен по обем теоретичен материал, с различни тематични парадигми и тяхното спояване. Трябва също така добре да обмислят емпиричните си изследвания и да ги направят така, че да бъдат в съответствие с научните изисквания към подобно изследване, а не на последно място – да създадат един текст, който да бъде издържан в научен стил. Проф. Ефтимова призова докторантите да участват активно в семинара, да си задават въпроси, да има добронамерена и градивна критика, която да е от полза за всички.

1-1

Семинарът продължи с представяне на докладите в следните тематични секции: Ракурси към медийната грамотност. Журналистика на гражданите; Медийни дискурси: жанрови, езикови и редакционни политики; Комуникационен потенциал на онлайн медиите в рекламата и маркетинга; Инфлуенсъри за бранда; Медийни (зло)употреби по света; Визуална комуникация – преди и след фотографията.

Форумът има за цел да подкрепи обмена на теоретичните и практико-приложните постижения на младите изследователи, да очертае интердисциплинарни връзки и разнообразен инструментариум в научните изследвания. Във фокуса на Семинара е взаимодействието между изследователи с различен опит и проучвателски нагласи, следващи различни теоретични парадигми, методологии и научни традиции. Според организаторите, дискусията между участниците би могла да е тласък за научно развитие и гарант за увеличаване на качествените докторантски тези. Приемствеността в науката, осъществявана чрез връзката учител – ученик и чрез подкрепата на младите учени, е водеща платформа на изявата.

2-2