Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“

   
Кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“

В Конферентната зала в Ректората се проведе кръгла маса на тема: „Социалният работник в училище – професионален статут и компетенции“. Събитието се организира от Факултета по педагогика и Катедра „Социална работа“ в рамките на Климентовите дни на Софийския университет.

На форума бяха обсъдени актуални въпроси, касаещи статута на професията „социален работник“, професионалните роли и функции на социалния работник в училище. Бяха разгледани също възможностите за бъдеща професионална реализация на студентите от специалност „Социални дейности в образователна среда“.

На събитието присъстваха д-р Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на РУО, учители и директори от столични училища, докторанти, студенти, преподаватели, представители на Агенция за социално подпомагане, Столична община, педагози, психолози, педагогически съветници и др.

1

Деканът на Факултета по педагогика доц. Лиляна Стракова отбеляза, че темата е позната за всички присъстващи в залата, които са съмишленици. Тя посочи, че за първи път в България започва да се говори по-открито по темата преди около 15 години, когато през 2005-2006 г. е направено голямо изследване за причините за отпадане на децата от училище в България. Тогава се е откроила една тревожна тенденция - около 20 хиляди деца всяка година напускат училище или не се записват и от тях само 63% са от ромски произход. Конструирани са били редица мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика, които да доведат до подобряване на ситуацията и ограничаване на броя на децата, които отпадат всяка година от училище. По думите й, днес бройката е намаляла наполовина – до 10 хил. деца, което е обнадеждаваща тенденция.

2

„Социалният работник в училище е тази утвърдена институция в повечето технологично развити страни, която осъществява взаимодействието между училището и семейството“, подчерта доц. Стракова и добави, че учителят в училище има нужда от подкрепа, за да може децата, които имат социални проблеми и са в риск, да бъдат подкрепяни, за да посещават редовно училище и да имат по-добър шанс за развитие. Тя подчерта, че идеята вече е легитимирана в Закона за предучилищното и училищното образование, където е посочена позицията социален работник в училище като функция и роля, която ще доведе до по-добра комуникация между училището и семейството и решаване на общи и конкретни проблеми на децата.

3

Г-жа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, благодари за поканата да присъства на събитието и обяви, че се чувства част от голямото семейство на социалните работници, тъй като е завършила Факултета по педагогика, а по-късно е направила и докторска дисертация в тази област. По думите й, през последните години много се е променила ролята на педагога в училище. Той е трябвало да поеме и много социални функции. Тази тема днес е важна и изключително значима за българското общество, подчерта д-р Петрова и посочи, че през последните три години българското правителство се опитва да изпълнява своята управленска програма, насочена към образованието, социалната политика и др. През миналата година в образователния процес са приобщени около 40 хиляди деца в риск. „За съжаление три хиляди от тях пак са отпаднали“, каза д-р Петрова и посочи, че благодарение на създадения механизъм през 2017 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи се е извършила важна задача – този механизъм е доказал своята ефективност и благодарение на него има тези резултати. Това е само една крачка в правилната посока, трябва да се намери начин да бъдат задържани децата в образованието, изтъкна заместник-министърът и подчерта, че натоварването на педагозите с неспецифични за тях дейности затруднява целия образователен процес. „Нуждаем се от нова визия на българското образование и може би да бъде съчетан образователният процес със социалната работа, такава каквато трябва да бъде в подкрепа на децата в риск и семействата им – работа, която в момента вършат педагозите“, каза д-р Петрова и изтъкна необходимостта от професионална подготовка на кадрите, които ще се занимават с това. „Социален работник е призвание, което всички ние трябва да направим така, че да заеме своето достойно място в българското общество“, каза д-р Султанка Петрова.

4

Тя посочи, че в Министерството на труда и социалната политика полагат усилия да се повишат заплатите на социалните работници, да бъдат добре обучени и да работят отдадено, защото те решават най-важните социални проблеми на обществото. В заключение тя пожела на всички здраве, успехи, да бъдат щастливи, да запазят отговорното и моралното в себе си и да не забравят да мечтаят.

Събитието продължи с презентация на гл. ас. Теодорина Милушева.

6