Начало / Новини / Новини и събития / Преподаватели учредиха Клуб на асистента в Софийския университет

   
Преподаватели учредиха Клуб на асистента в Софийския университет

На 28.11.2019 г. се състоя първата среща на Клуба на асистента в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На нея присъстваха 27 асистенти и главни асистенти от Богословския факултет, Геолого-географския факултет, Медицинския факултет, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по педагогика, Факултета по славянски филологии, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Идеята за създаване на клуба е на ас. д-р Николай Кацарски от Геолого-географския факултет, подкрепен в реализирането й от гл. ас. д-р Даниела Рачева от Факултета по педагогика.

На срещата бяха дискутирани целите, задачите и правилата за участие в клуба, а всички, които пожелаха, бяха записани като учредители. Основният замисъл на клуба е да изгради общност от съмишленици – колеги и приятели, които да работят заедно както за личните си успехи, така и за повишаването на авторитета и просперитета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Намеренията на организаторите са насочени към подпомагане на междуфакултетното сътрудничество, обмяната на научни знания и споделяне на опит. Желанието им е да превърнат срещите в ежемесечна традиция – всеки четвърти четвъртък от месеца да събират асистенти и главни асистенти от всички факултети на университета и заедно да обсъждат идеи, перспективи, възможности за съвместни проекти, да представят постижения и успехи, да обсъждат проблеми и предизвикателства пред кариерното развитие и др.

Следващата среща на клуба, на която са поканени всички асистенти и главни асистенти от факултетите на Софийския университет, ще се състои на 23.01.2020 г. от 18.30 ч. в клуб „Алма матер“.

77