Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“

   
Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетския център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията, която ще продължи два дни, бе открита в Аулата от проф. д.пс.н. Снежана Илиева. Тя приветства всички с добре дошли в Софийския университет и отбеляза, че настоящата конференция е логично продължение на две други конференции, проведени през 2015 и 2016 г. Проф. Илиева посочи, че ако всички теории и „рецепти“ за лидерството се прилагаха в практиката, то щяхме да имаме перфектни лидери. По думите й, лидерството е комплексен феномен, а развитието на човешките ресурси – още по-комплексен. Проф. Илиева допълни, че с пленарни доклади участват проф. Давидков – социолог, проф. Владимир Хедрик – психолог, проф. Марин Бунов – икономист. Тя подчерта, че това е направено целенасочено, защото лидерството е мултидисциплинарен подход и включва не само психология.

8

Проф. Илиева цитира мисъл на психолога Дейвид Маклилън, който определя развитието на психологията преди 60 години в книгата си „Постигащото общество“. Той твърди, че ако искаме да формираме всичко, свързано с развитието на хората, трябва да започнем днес, а след 20 г. ще имаме резултатите. Проф. Илиева изрази надежда със съвместни усилия психологията да помогне този процес както за формирането на бъдещи лидери, така и за формирането на новите поколения и пожела на всички да допринесат със своите усилия и да подпомогнат отделните индивиди и обществото. С тези думи тя откри конференцията и пожела успех на всички.

5

Доц. Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет, приветства участниците в конференцията и заяви, че това, което ще звучи от трибуната в Аулата, сърцето на Ректората, ще бъде под зоркия поглед на двама истински лидери – братята Евлоги и Христо Георгиеви, които имаха дързостта и далновидността да водят българското общество и неговата кауза през XIX век.

Доц. Вълчев отбеляза, че темата на конференцията е изключително важна, тъй като днешните общества се променят. „Ние не знаем точно какво се случва в социалната тъкан на днешните общества и оттук може би ще се променят представите за лидерство. Дали традиционният лидер – такъв, какъвто е описан от науката, такъв, какъвто фигурира като набор от правила, постулати, ще може да удържи тази своя позиция в бъдеще“, каза още заместник-ректорът и допълни, че това е изключително важно, тъй като съвремието показва, че ключовото решение за успешния ход на днешните общества е човешкият фактор.

3

Накрая доц. Вълчев заяви, че лидерството е ключова тема на съвременните общества и изрази надеждата си на пленарните заседание в двудневния научен форум тези проблеми да бъдат дискутирани в тяхната пълнота, всеобхватност и дълбочина. Той пожела успех на конференцията.

В своето приветствие деканът на Философския факултет проф. д.пс.н. Соня Карабельова заяви, че конференцията се провежда за трети път и изрази надеждата си да се провежда всяка година, защото интересът към нея огромен и то не само от психологическата общност.

6

Тя изрази задоволството си, че в залата има много млади хора – студенти, млади изследователи, колеги от водещи, чуждестранни университети.

„Психологията е най-провокираната наука от проблемите, възникнали в различните общества, в различните култури и от конкретните индивиди. Векове наред психологията се стреми по научен и не толкова научен път да проникне във вътрешния свят на човека, да обясни това, което е сетивно наблюдаемо, логично и алогично поведение“, каза още проф. Карабельова и добави, че в своите изследователски търсения психолозите и по-конкретно тези, които се занимават с проблемите и на лидерството, и на развитието на човешкия потенциал, са запленени от стремежа към откриването на източниците за оптималното човешко развитие, които се отнасят до двете основни мисии – да направим нормалните хора по-силни, по-щастливи и по-продуктивни и да намерим начин за актуализация именно на високия човешки потенциал.

1

Накрая проф. Карабельова призова за по-голяма съпричастност, за по-голяма отговорност, да променим вярванията, за да можем да генерираме здравословни очаквания, които да ни внушават чувство за добруване, чувство за сигурност, че човек е избрал вярната посока в живота си. Деканът на Философския факултет пожела интересни и задълбочени дискусии.

7

Проф. д.пс.н Сава Джонев, председател на Дружеството на психолозите в България, изрази радостта си, че всички са заедно на конференцията с една цел – да покажат най-доброто от себе си. Той прочете поздравителен адрес от името на Дружеството на психолозите. В него се пожелава успешен старт и протичане на конференцията, обединяваща психолозите в България за обмяна на своя опит и постижения в областта на организационната психология. В поздравителния адрес се посочва още, че благодарение на подобни събития се обогатява психологическата наука. В заключение от Дружеството на психолозите отправят поздрав към участниците, пожелават успешно представяне и заслужен интерес към положения от тях труд, а на всички останали – ползотворна работа.

4

В конференцията участват учени с 140 доклада, разпределени в следните тематични направления: Лидерство, организационно развитие и ефективност; Управление и развитие на човешките ресурси; Крос-културен мениджмънт и организационна култура; Личност, благополучие и здраве в организацията.

2

Проблемните области на конференцията обхващат изследователски и приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология и в управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната сфера, политиката, социалната сфера, образованието, сигурността.

Програма