Начало / Новини / Новини и събития / Конференция и кръгла маса, посветени на инфлуенсърството

   
Конференция и кръгла маса, посветени на инфлуенсърството

В Конферентната зала на Софийския университет се състоя конференция на тема: „Инфлуенсърството: идентичност и измеримост“ и кръгла маса – „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“. Събитието е част от Деня на Бернайс 2019: “Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало” и е организирано от „Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по журналистика и масова комуникация съвместно с Българското дружество за връзки с обществеността и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

В кръглата маса „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“ взеха участие проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, доц. Диана Петкова, преподавател във Факултета, гл. ас. Сашо Воденичарски, преподавател във Военната академия „Георги Раковски“, Даниел Киряков, председател на Комисията по етика и Мила Миленова, член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността.

99

 

Участниците в кръглата маса отбелязаха, че всяка комуникация има силен акцент върху убеждаването и влиянието, особено в съвременния свят на всепроникващите комуникационни технологии и влиянието, което получават чрез тях определени личности, наричани „инфлуенсъри“. Според тях, за да се разбере комуникационното поведение на хората, които умеят да предизвикват доверие и които, следователно, могат да упражняват влияние над останалите, са необходими съвместни усилия, както на академични учени, така и на утвърдени практици и специалисти в сферата на връзките с обществеността, публичната комуникация и други.

В рамките на събитието бяха представени и презентациите, разработени от екипите студенти, участващи в конкурса „Като Бернайс” - “Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост”.