Начало / Новини / Новини и събития / Във Факултета по химия и фармация се състоя научна сесия и вечер на химията

   
Във Факултета по химия и фармация се състоя научна сесия и вечер на химията

Традиционната XI Научна сесия на Факултета по химия и фармация и вечерта на химията се провеждат в рамките на Климентовите дни. Тематиките на научните доклади са в областта на химическите и фармацевтичните науки.

Събитието бе открито от декана на Факултета по химия и фармация проф. Тони Спасов, който отбеляза, че с колегите му винаги са се опитвали през годините да представят научната дейност на Факултета, включваща лидери на научни групи, нови научни направления и др. Тазгодишната научна сесия представя резултати на млади учени, подкрепени финансово от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, които ще представят свои достижения от последните години.

1

Проф. Спасов подчерта, че още от самото си създаване Факултетът по химия и фармация е бил свързан със сериозни научни изследвания, част от които са свързани с водещи европейски и световни центрове. През всичките периоди на своето развитие академичната колегия на Факултета е поддържала едно високо ниво, измервано със световното и европейското, а не е затворена научна общност, подчерта проф. Тони Спасов.

2

Събитието продължи с лекция на изявения български учен със световно признание проф. Борис Гълъбов и представяне на пленарните доклади на останалите участници в научната сесия.

4
5