Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Истанбулският университет сключиха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Истанбулският университет сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и ректорът на Истанбулския университет проф. д-р Махмут Ак подписаха споразумение за сътрудничество за развитие на отношенията между двете институции в полето на висшето образование и научните изследвания.

Договорът предвижда съвместни учебни дейности в областта на образованието и преподаването, сред които летни училища и дипломни програми, сътрудничество за обмен на докторанти, съвместни дейности в академични и научни области, като сертификационни курсове, конференции и симпозиуми.

1-1

Съгласно споразумението, двете страни се ангажират с разработването на съвместни изследователски проекти и проучвания, съвместни академични и научни публикации, както и мобилност на студенти, изследователи и преподаватели.

Проф. д-р Махмут Ак и водената от него делегация бяха гости на церемонията по отбелязването на патронния празник на Софийския университет.

3-3