Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“

   
Международна конференция на тема „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“

В Аулата на Софийския университет се проведе тържественото откриване на международната конференция, организирана от Катедра „Японистика“ при Факултета по класически и нови филологии с подкрепата на Японската фондация и Научно изследователския сектор на Университета. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

На откриването на научния форум „Япония и Европейския Югоизток – над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения“ присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, посланикът на Япония у нас Масато Ватанабе, деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, ръководителят на Катедра „Японистика“ доц. д-р Гергана Петкова, преподаватели, студенти и гости.

3

Доц. Евгений Кандиларов и гл. ас. д-р Стела Живкова поздравиха присъстващите в Аулата и представиха научното събитие. Те посочиха, че форумът е част от юбилейните чествания под патронажа на японското посолство в България, които маркират три годишнини в българо-японските отношения: 110 години от установяване на официалните двустранни контакти, 80 години от установяването на дипломатически отношения и 60 години от възстановяването им. Това е първата конференция в историята на българо-японските отношения, която събира в България толкова голям брой японски учени, чиято професионална и лична биография е свързана с нашата страна и региона на Югоизточна Европа.

5

В конференцията ще вземат участие най-добрите японски специалисти по българска и балканска история, език и култура, които в продължение на десетилетия и до днес играят роля на живата академична връзка между България и Япония и в частност между Софийския университет и академичните институции, които японските учени представляват.

4

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова приветства всички на събитието и изтъкна неговата значимост. Тя изрази радостта си, че Факултетът о класически и нови филологии е домакин на форума. Проф. Данова поздрави колегите си от специалност „Японистика“ за добрата работа през годините, благодари още на Японската Фондация, на японското посолство и на цялата академична общност за тяхната помощ. В заключение деканът изтъкна увереността си, че конференцията ще е полезна за всички и ще бъде добра възможност за установяване на нови академични мрежи между изследователите. В изказването си проф. Данова изтъкна постиженията на проф. Бойка Цигова, която по-късно бе удостоена с Почетен знак със синя лента на- Софийския университет.

В своето приветствие към участниците и гостите на конференцията ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че за него е чест да присъства на откриването на конференцията и обърна внимание на интересната й програма. „Още в заглавието на първия доклад се говори за мостове, а преди малко деканът говори за мрежи. Софийският университет има отношения с няколкостотин чуждестранни университета и разбира се, с академични институции в Япония“, каза проф. Герджиков и допълни, че трите юбилея и днешната конференция са доказателство за това, че България и Софийският университет държат на това да се строят такива мостове между народите - най-вече културни и образователно-научни. Ректорът благодари на тези, които помагат за това да построим тези мостове, не само за тази конференция, но и в цялото развитие на японистиката в Алма матер. Той изрази благодарността си и към Японската фондация и японското посолство у нас за доброто сътрудничество.

7

В рамките на откриването на конференцията се проведе официална церемония по награждаването на проф. дфн Бойка Цигова с Почетен знак със синя лента на Софийския университет за приноса й в развитието на академичните изследвания на японския език и култура, разпространението им в България, както и за ключовата й роля в развитието на университетската японистика.

Високото отличие й бе връчено от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Проф. Бойка Цигова бе отличена и от посланика на Япония у нас Масато Ватанабе, който й връчи почетна грамота на министъра на външните работи на Япония за 2019 г. (първа година от епохата Рейва). Грамотата на министъра на външните работи на Япония се връчва в знак на признание към заслугите индивидуални лица и институции, подбрани сред широк кръг кандидати, които развиват активна дейност в различни сфери на международните отношения и имат особено голям принос за насърчаване на приятелството и доброжелателството на своите държави с Япония.

11

Посланик Ватанабе поздрави организаторите на конференцията и изрази радостта си от доброто сътрудничество между България и Япония през годините. Той благодари на всички участници за тяхната активност и им пожела всичко най-хубаво като изрази надеждата си, че участието им в научния форум ще им бъде от полза.

Проф. Бойка Цигова е сред първите кадри, с които България започва да гради своя японистична школа още от 70-те години на XX.

Професионалният й път започва в една от най-известните японски школи по света – Санкт-Петербургския държавен университет, където се дипломира през 1975 г. като магистър „Японска филология“, профил „Японски език, култура и литература“, с квалификация изтоковед-японист. Тя е сред първостроителите на българската японистика.

През 1991 г. й е присъдена научната степен „доктор“ по японско литературознание. През 1997 г. Бойка Цигова се хабилитира като старши научен сътрудник втора степен с труд на тема „Японската литература в България. Рецепция и превод“. През 2003 г. става доктор на филологическите науки в специалност „Японско литературознание“. Три години по-късно с хабилитацинен труд „Пътят на словото в Япония“ Бойка Цигова става първият професор по японистика в България.

Трудовете и впечатляващата биография на проф. Бойка Цигова очертават профила на научните й интереси. Тя разработва теми, свързани както с ролята на дзен в историята на японската култура, с оглед на сценичните и приложни изкуства и занаяти, така и с историческото развитие на японската литература и нейната рецепция в България. Първата й монография „Дзен естетиката и японската художествена традиция“ е посочена като една от десетте най-предпочитани от читателите книги на издателство „Наука и изкуство“ за 1988 г.

14

Бойка Цигова работи като филолог-специалист в библиографския отдел на Университетската библиотека, като преминава през два специализирани квалификационни курса в Токио по програми на Японската фондация и Министерството на образованието. Тя е и първата българка, която печели специализация по програма на Японската фондация.

Работила е и в Института по литература към БАН, продължава квалификацията си в Токио. Инициатор и основател е на „Кръг на българските приятели и почитатели на японската култура“.

През 1975 г. Бойка Цигова започва да работи като хоноруван преподавател по японски език във Факултета по класически и нови филологии. От 2000 г. води задължителните дисциплини в бакалавърската степен Класическа японска литература, Увод в японското литературознание, Актуални проблеми на съвременната японска култура и избираемите дисциплини – Япония. Религия и култура, Дзен-будизъм и словесни типологии и др., както и някои задължителни дисциплини в магистърски програми и в курса за следдипломна квалификация „Японски език и култура“.

Проф. Цигова води дисциплини и в други факултети на Софийския университет, както и в други университети.

Като изследовател и член на Европейската асоциация по японистика Бойка Цигова участва изключително активно в национални и международни научни форуми, конгреси, конференции, симпозиуми, кръгли маси и семинари. За периода 2000-2011 г. тя е участвала в два едногодишни екипни научни проекта като гост изследовател в престижния „Международен изследователски Център за японска култура“, гр. Киото.

Бойка Цигова има три издадени монографии и общо около 65 публикации на български, английски, руски и японски език. Автор е на статии и студии в научни сборници.

Проф. Цигова има своя принос и в развитието на преводната литература у нас, като превежда на български език книги, повести и разкази на японски автори от японски, старояпонски и руски език.

Постиженията на проф. Цигова като преподавател и стратег в сферата на образованието също са от огромно значение за развитието на японистиката в България, тъй като дейността й се простира от средното до всички нива на висшето и професионалното образование в сферата на японския език и култура. Благодарение на усилията й за регулиране на учебния план и програми за определяне на ясни цели в обучението в бакалавърската и магистърската програма, през 2008 г. Софийският университет е включен в мрежата на институции САКУРА, създадена от Японската фондация. Тази мрежа включва сто световни японистични институции, като по-малко от половината от тях са университети. Проф. Цигова е инициатор и организатор на престижни за специалност „Японистика“ научни форуми.

12

Проф. дфн Бойка Цигова изрази своите искрени благодарности за наградите. „За мен е чест да получа толкова високо признание както от моя университет, така и от правителството на Япония и от министъра на външните работи конкретно, за скромния ми принос в българската японистика. Благодаря за този вълнуващ миг на гордост и удовлетворение, с който ме възнаградихте днес“, каза тя и допълни, че Япония и нейната духовна и материална култура винаги са били предмет на изследванията й в дългогодишния й професионален живот. Проф. Цигова заяви още, че обича Япония, обича и студентите си, на които има възможност да предаде знанията си за Япония, и подчерта, че това я прави истински щастлив човек.

Тя благодари на всички свои колеги, които са я подкрепяли през годините за осъществяването на академичните проекти и най-вече за осъществяването на каузата й да се създаде Катедра „Японистика“ в Софийския университет. Проф. Цигова пожела на всички свои колеги в бъдеще да продължат и да имат още повече признания и успехи в българската японистика.

Първият български професор по японистика получи поздрав и цветя от Катедра „Японистика“, както и от нейните студенти, които й благодариха за получените от нея знания, за положените усилия и търпение, но най-вече, че е вярвала в тях през всичките години.

16

Двудневният научен форум продължи с изнасяне на доклади. Целта на конференцията е чрез интердисциплинарен, многоаспектен и задълбочен критичен анализ на миналото и настоящото развитие на тези взаимоотношения да бъде изградена ясна и категорична представа за тяхното състояние към този момент, за съществуващите проблеми и перспективи, както и да бъде очертана убедителна визия за бъдещите политически, икономически, културни и академични отношения между Япония и България като част региона на Югоизточна Европа. В рамките на конференцията ще бъдат разгледани и дискутирани всички възможни аспекти на взаимоотношенията между Япония и държавите от нашия регион от гледна точка на политиката, дипломацията, икономиката, културата, научно-образователния обмен, отношенията между отделни неправителствени организации, както и чисто личностните взаимоотношения, които играят не по-малко важна роля от между-институционалното общуване. Специален акцент в работата на конференцията ще бъде историческият път, съвременното състояние и тенденции, както и бъдещите перспективите на японистиката в България в най-широкия смисъл на това понятие, обхващащо всички аспекти на научното познание свързано с Япония, нейният език, култура и обществено-икономическо и политическо развитие. В конференцията ще вземат участие изтъкнати японски българисти и балканисти, както и водещи български изследователи в областта на японистичните изследвания. Своята гледна точка към различни аспекти от темата на конференцията ще дадат и редица културни и граждански организации свързани с развитието на отношенията между България и Япония на различни нива. Активно участие в работата на конференцията ще вземат и студенти японисти, които ще представят гледната точка на младото поколение, в чиито ръце стои бъдещето на отношенията между България и Япония във всеки възможен аспект.

15

Специални гости на конференцията са изтъкнатите японски българисти и балканисти проф. Ясуо Кимбара, проф. Тецуя Сахара, проф. Юми Ниномия, доц. Кента Сугай, проф. Джунко Сугахара, проф. Нобухиро Шиба, проф. Макото Кимура и доц. Моюру Мацумае.

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":