Начало / Новини / Новини и събития / Нова експозиция с материали от XXVII Българска антарктическа експедиция в Националния природонаучен музей

   
Нова експозиция с материали от XXVII Българска антарктическа експедиция в Националния природонаучен музей

В зала „Риби” на Националния природонаучен музей при БАН бе представена нова експозиция с материали от XXVII Българска антарктическа експедиция. Събитието бе открито от проф. Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания към Софийския университет, и проф. Николай Спасов, директор на НПМ-БАН.

Морските организми, събрани от Южния залив на остров Ливингстън по време на XXVII Българска антарктическа експедиция, са изложени в три нови витрини в зала „Риби“ на втория етаж на музея.

Музейните експонати включват един от най-големите улавяни досега екземпляри на крокодилска ледена риба, четири вида нототениеви риби, осем вида морски безгръбначни и два вида водорасли. Научните проби са събрани от литоралната зона пред Българската полярна база на о-в Ливингстън. Лабораторната обработка и последвалата таксономична идентификация е извършена в лаборатория „Хидробиологичен мониторинг“ от доц. д-р Любимир Кендеров, в „Лаборатория по Ихтиология“ към катедра „Обща и приложна хидробиология“ в Биологическия факултет на Софийския университет под ръководството на доц. д-р Елиза Узунова и в лабораторията на НПМ-БАН от ихтиолога д-р Тихомир Стефанов.

5

Снимки: Денислав Стойчев

Морските безгръбначни – миди, охлюви, морски паяк, немертинов червей, морска звезда и др. са уловени от доц. д-р Любомир Кендеров от Софийския университет. Експозицията е изготвена от д-р Тихомир Стефанов и доц. Любомир Кендеров с участието на доброволци от Студентския морски клуб към Софийския университет.

3

Националният природонаучен музей при БАН изказва специални благодарности на коменданта на Българската антарктическа база Йордан Тодоров, логистика на базата Николай Николов и инж. Йордан Йорданов за улова и транспортирането на крокодилската ледена риба.

XXVII Българска антарктическа експедиция се проведе от ноември 2018 до март 2019 под ръководството на проф. Христо Пимпирев. Морските организми бяха събирани под ръководството на доц. д-р Любомир Кендеров от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в изпълнение на проект „Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред Българската полярна база на о-в Ливингстон“ на Фонда за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г. с базова организация Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

4

Повече информация за експонатите:

https://docs.google.com/document/d/1tHoDWa0agOHgocnT_kPI6nSfXx34yE5SUsul39xRuaQ/edit?usp=sharing