Начало / Новини / Новини и събития / Посланикът на Португалската република в София изнесе лекция на тема: „Португалската външна политика – основни приоритети и измерения“

   
Посланикът на Португалската република в София изнесе лекция на тема: „Португалската външна политика – основни приоритети и измерения“

Н. Пр. г-жа Елена Коутиньо, извънреден и пълномощен посланик на Португалската република в София, посети Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет по покана на декана на факултета проф. д-р Мадлен Данова, за да изнесе публична лекция пред студенти и преподаватели от факултета.

В рамките на посещението посланик Коутиньо се срещна ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков. На срещата бе изтъкнато двустранното задоволство от сътрудничеството между Софийския университет и Португалския институт за сътрудничеството и езика „Камойш“ и бяха обсъдени перспективите за бъдещо взаимодействие, както и възможностите за създаване на катедра на Институт „Камойш“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

Посланик Елена Коутиньо изнесе публична лекция на тема: „Португалската външна политика – основни приоритети и измерения“. На лекцията присъстваха студенти и преподаватели от Магистърска програма „Културни връзки и геополитика на Европейския съюз“ и специалност „Португалска филология“ във Факултета по класически и нови филологии.

5

В лекцията си посланик Коутиньо изтъкна, че външната политика на Португалия е политика на приемственост, която се основава на общ консенсус, оформен от географското положение и националната история, както и от стратегическите интереси на страната. Основните ѝ приоритети са европейската интеграция, трансатлантическите отношения, сътрудничеството с португалоговорещите страни, укрепването на връзките с португалските общности в чужбина, интернационализацията на икономиката и засилването на мултилатерализма. Основните насоки в португалската външна политика, които г-жа Коутиньо очерта в детайли, включват пълноценното използване на португалските активи, а именно географското положение, националната история и дипломатическата традиция на страната, португалския език, връзката на Португалия с морето и океана. Това измерение подчертава португалската специфичност като уникална комбинация от опит и атрибути, а в уникалността на Португалия се състои нейният оригинален принос към международния ред. По думите на посланик Коутиньо, подобна специфичност е свързана с факта, че Португалия е европейска държава, която се намира на кръстопът между Северния Атлантически океан, Средиземноморието и Южния Атлантически океан. Именно тази позиция е помогнала на Португалия да утвърди способността си за посредничество.

В изложението бе засегнат и въпросът за португалските общности по света, които също придават универсално измерение на португалската нация като истинска глобална нация, доколкото в тях се проявяват силата и потенциалът, които португалците се стремят да развиват по-нататък. Положителният подход на Португалия за активно присъствие на световната сцена, нейният избор на многостранност и нейната обвързаност с универсалните ценности на правата на човека, мира и колективната солидарност са друг аспект, който ние сме решени да подчертаем в нашата външна политика, изтъкна португалският посланик.

Предвид принадлежността си към Европа и Северния Атлантически океан, Португалия се стреми да изгражда мостове както с помощта на своята многовековна история, така и с подновената си воля да следва този общ път с Африка, Латинска Америка и Азия. Същевременно, като държава членка на ЕС Португалия желае да играе важна роля в процеса на вземане на решения в Европа. Трябва да се има предвид и друго съществено измерение на международното присъствие на страната, а именно че тя е член на системата на ООН и на няколко международни организации в областта на отбраната и сигурността, сътрудничеството, развитието и насърчаването на правата на човека.

1

Още едно значимо измерение на португалската външна политика се отнася до изграждането на имиджа на Португалия като демократична европейска държава с отворена пазарна икономика, която се стреми към засилване на социалното сближаване, иновациите и равенството. Важно е да представим пред своите партньори новата реалност на подобреното ни икономическо и социално положение, както и усилията ни в областта на устойчивото развитие, науката и технологиите, цифровата революция или възобновяемите енергии, изтъкна посланик Коутиньо.

Разглеждайки основните приоритети на Португалия по отношение на външната политика, г-жа Коутиньо отбеляза, че страната винаги е била ангажирана с всеки етап от процеса на изграждане на обединена Европа, както и с процеса на нейното разширяване, който сближава страните от Европейския континент и се очертава като съществена част от демократичния преход в много държави. Португалия днес продължава да спазва европейските си ангажименти, но същевременно желае да предложи други алтернативи по отношение на крайната финансова строгост и в посока на по-чувствителното и умерено прилагане на тези правила.

Активната ни ангажираност в европейския контекст ни кара да смятаме, че е необходимо да приближим гражданите до институциите на ЕС, посочи посланик Елена Коутиньо. Не може да се пренебрегнат ясните признаци, че много европейци се отдалечават от европейския дух и се чувстват по-малко мотивирани от този общ проект. Начинът за реагиране на тази ситуация е чрез укрепване на институционалната рамка и изграждане на необходимите инструменти за посрещане на новите предизвикателства в областта на сигурността, отбраната, миграцията, борбата срещу тероризма или сътрудничеството за развитие.

Португалия смята, че афинитетите между някои държави членки на ЕС, които са отражение на разнообразната мозайка, представляваща Европа, не трябва да се консолидират в постоянни разделения, които биха могли да отслабят Европа. Многообразието според нас, посочи португалският посланик, трябва да допринесе за изграждането на консенсус по основните теми, така че изграждането на европейския проект да зачита различията и да ангажира всички, без да се създава чувството, че се налагат политики. Португалия винаги е готова да участва в изграждането на консенсус в рамките на европейския процес на вземане на решения, което съответства на разбирането за проекта на ЕС като приобщаващ. В този смисъл отношението на Португалия може да бъде обобщено като активна ангажираност, уважение към многообразието и усилия за изграждане на мостове и насърчаване на консенсуса.

Друг приоритет на португалската външна политика, който бе засегнат в лекцията на посланик Елена Коутиньо, бе укрепването на атлантическите отношения. Той се отнася до историческите връзки на страната със Северноатлантическия регион и е тясно свързан с геостратегическата позиция на Азорските острови. Бидейки един от основателите на НАТО, Португалия има специфична роля в организацията поради връзката ѝ със Средиземноморието и Южния Атлантически океан. Тя настоява за постоянен диалог между Европа, Америка и Африка и разбира трансатлантическите отношения в контекста на изграждането на взаимноизгодни връзки между тези региони. Нашият принос към тази цел, посочи португалският посланик, се основава на привилигированото положение на Португалия, която се намира на пресечната точка между Северния и Южния Атлантически океан и Средиземноморието.

4

Развиването на сътрудничеството с португалоговорещите държави и укрепването на тристранните отношения между Португалия, Бразилия и Южния конус на Африка също бяха посочени като приоритети на португалската външна политика. Португалия споделя с останалите 8 членове на Общността на португалоговорещи страни (CPLP) както езика, така и идеята, че междудържавното сътрудничество трябва да включва във все по-голяма степен и сътрудничеството между членовете на гражданското общество. CPLP има важна роля в политическите и дипломатическите консултации, в популяризирането на португалския като общ език и в сътрудничеството в редица области като правосъдие, въоръжени сили, образование, култура и спорт, както и в изграждането на мрежи в областта на бизнеса и неправителствени организации.

Друго важно измерение на португалската външна политика, което бе изтъкнато в лекцията, бе насърчаването на разпространението на португалския език. Днес португалският е един от най-важните глобални езици, който се говори от 261 милиона души по света, поради което Португалия го възприема като ценно средство за изграждане на мостове между няколко държави, общности и региони, а също така и като отличен инструмент за комуникация, сътрудничество, бизнес и култура.

Следващият външнополитически приоритет, на който се спря Посланик Коутиньо, засяга португалските общности, живеещи в чужбина, и начините, по които връзките с тях може да се развиват. Тези общности представляват близо 4 милиона души в 178 държави. Подобно присъствие дава на Португалия значително политическо влияние, както и възможността да се изграждат мрежи за насърчаване на инвестициите и търговските отношения, за разпространението на португалския език и култура.

2

Посланик Коутиньо представи като ключов приоритет на своята страна интернационализацията на португалската икономика. Тя означава разширяване на хоризонтите и популяризиране на португалската икономика в чужбина, а това предполага подкрепа за компании, които се стремят да увеличат своя дял на чуждестранните пазари и да привлекат чуждестранни инвестиции в Португалия. През последните години тези усилия се отразиха положително върху португалският БВП, като доведоха до значително увеличение на износа - от 27% от БВП през 2007 г. на 43% през 2017 г. Страната насърчава активно интернационализацията и в други области като висшето образование и науката и технологиите, привличайки чуждестранни изследователи, учители и студенти в португалските институции, спомагайки за интегрирането на тези институции в международните мрежи.

Последният основен приоритет на португалската външна политика, който бе представен в изложението на посланик Елена Коутиньо, бе задълбочаването на многостранното измерение на международните отношения на страната. По думите на португалския дипломат, това означава оползотворяването в максимална степен на начините, по които Португалия участва в системата на ООН, засилено участие в други международни организации и извличане на най-високата степен на полезност от способността за свързване с другите. Стремим се активно да допринесем за укрепване на ролята на мултилатерализма като необходимо условие за международния ред, основан на законността и консенсуса, и вярваме, че централната роля на ООН трябва да бъде засилена, заяви г-жа Коутиньо, като добави, че Португалия има свой собствен начин да допринесе за защитата на международния ред. Португалците сме добри строители на мостове, ангажирани посредници, отдаваме предпочитание на мирното и неконфронтиращо се поведение, надеждни и стабилни партньори сме, а към тези качества може да прибавим и лекотата, с която комуникираме с различни култури, благодарение на многовековния ни исторически опит, обобщи португалският посланик.