Начало / Новини / Новини и събития / Информационен семинар за кампанията Отличие „Знак за качество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Информационен семинар за кампанията Отличие „Знак за качество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В Заседателна зала 1 на Ректората се проведе информационен семинар за представяне на Отличието „Знак за качество“.

Заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова откри семинара и изтъкна, че инициативата ежегодно да се отличават екипи или отделни представители на университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството, е част от усилията на ректорското ръководство и на Центъра по управление на качеството за утвърждаване на високи стандарти за качество в Университета.

2

Доц. Силвия Цветанска – ръководител на Университетския център по управление на качеството, представи замисъла на идеята за отличието и съдържателните параметри за неговото присъждане.

Отличието „Знак за качество“ е единствено по рода си, не се среща в други университети и е оригинална идея, разработена в подкрепа на университетската система по качеството. То е учредено с решение на Академичния съвет и има за цел да насърчи и да популяризира постижения и добри практики по прилагане на стандартите за осигуряване на качеството в Софийския университет. За отличието могат да бъдат номинирани преподаватели и служители, а също и екипи – от факултети, катедри, комисии по качеството, комисии по атестирането, отдели на администрацията и др.

1

По време на семинара бяха разяснени насоките и процедурата по кандидатстване. Чрез практически примери и дискусия с присъстващите проф. дсн Цветан Давидков – член на Експертния съвет на УЦУК, коментира трите категории, в които могат да се номинират кандидати за отличието – устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация. Той сподели полезни предложения с присъстващите по посока на изграждане на единно разбиране за качество на университетските дейности. В практически план участниците в семинара обсъдиха конкретни въпроси от функционирането на системата за управление на качеството.

3

Кампанията за присъждане на отличието „Знак за качество“ се организира от Университетския център по управление на качеството и е част от събитията, с които Университетът отбелязва 130-годишнината от своето създаване. Отличието ще бъде връчено на официална церемония в навечерието на патронния празник на университета. Предвижда се отличието да се връчва ежегодно.

Срок за кандидатстване: 15 октомври 2018 г.

Повече информация за отличието „Знак за качество“ и за условията за кандидатстване можете да откриете на следния интернет адрес: https://bit.ly/2sKWDRR .

plakat