Начало / Новини / Новини и събития / На 18 юни 2018 г. започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 г. в Софийския университет

   
На 18 юни 2018 г. започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 г. в Софийския университет

На 18 юни 2018 г. в 8.30 часа започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2018/2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидат-студентите, които желаят да участват в класирането, трябва да се регистрират на адрес https://online.uni-sofia.bg до 17.30 ч. на 30 юни 2018 г. При регистрацията всеки кандидат-студент създава свой профил, в който освен личните данни подрежда желания ред на специалностите, в които иска да бъде класиран. Кандидатите трябва внимателно да следват инструкциите на електронния формуляр в системата.

Всички кандидати заплащат такса от 30.00 лева за участие в класирането.

Електронизираната система за регистрация предлага два варианта на валидиране на записа.

Първият вариант за регистрация дава възможност на кандидатите да направят кандидатстудентския си профил като отбележат, че ще извършат плащане извън системата - по банков път или на каси в Ректората. В този случай системата генерира съобщение, че в срока от 18 юни до 30 юни 2018 г. кандидатите или нотариално упълномощен техен представител трябва да се явят лично в Информационния център в Ректората на Софийския университет за валидиране на записа от служителите на Сектор „Прием на студенти“. Необходимо е да представят оригинал и ксерокопие на дипломата за средно образование и квитанция за платената такса. Картончето с входящия номер кандидатът получава след валидиране на записа от служителите на Университета.

Вторият вариант е цялостна регистрация с плащане на таксата онлайн чрез EasyPay или Epay до генериране на входящ номер. Кандидатите попълват данните си, задължително качват сканирано изображение на дипломата за средно образование и заплащат такса за участие в класирането чрез системата, която при потвърждаване на плащането генерира входящ номер. В този случай на кандидатите не се налага да валидират записа в Ректората, а сами разпечатват картончето с получения входящ номер.

За още по-голямо улеснение на кандидат-студентите от страната и тази година Софийският университет дава възможност за прием на документи в офисите по набиране на кандидат-студенти в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Петрич, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сандански, Сливен, Смолян Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Софийският университет призовава всички кандидат-студенти да извършат своята регистрация по най-удобния за тях от изброените начини в рамките на срока 18 юни - 30 юни 2018 г., за да могат да участват в класирането за учебната 2018/2019 г.

Първият етап на класирането ще бъде обявен на 10 юли 2018 г., вторият етап – на 17 юли 2018 г., а третият етап – на 24 юли 2018 г.

За учебната 2018/2019 г. Софийският университет ще приема студенти в специалност „Медицина“ съгласно Меморандум за сътрудничество между Софийския университет и Медицинския университет – София и на основание Закона за висше образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатстването ще се извършва чрез полагане на общи конкурсни изпити по биология и по химия, които се организират и провеждат от Медицинския университет – София, на основание на решение на Академичния съвет на Софийския университет от заседание, проведено на 18 април 2018.

Кандидатите следва да подадат документи за класиране в специалност „Медицина“ от 18 до 28 юни 2018 г. като валидират информацията от кандидатстудентския си запис в електронизираната система лично или чрез други лица в сектор „Прием на студенти“ в Ректората на Софийския университет. Документи за класиране не се приемат в офисите на фирми в страната. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено на адрес https://mf.uni-sofia.bg. Кандидатите трябва да валидират декларираните електронно данни в сектор „Прием на студенти“ на Ректората като представят следните документи:
- Документ за самоличност;
- Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;
- Квитанция за платена такса за участие в класирането в размер на 30.00 лева.

Във връзка с влезлия на 25 май 2018 г. в сила Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) Софийският университет прекратява практиката на обявяване на класирането на хартия със списъци на сградата на Факултета по химия и фармация. Кандидатите ще се информират за класирането в профила си в електронизираната система на Софийския университет.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет в интернет (www.uni-sofia.bg) и в страницата във Фейсбук „Кандидат-студенти 2018“ @OfficialSUStudents2018.