Начало / Новини / Новини и събития / In Memoriam

   
In Memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 11 януари 2018 г. ни напусна проф. дбн Никола Маргаритов.

Проф. Маргаритов бе изтъкнат специалист и преподавател по ихтиология, рибовъдство и аквакултури. Преобладаващата част от своя живот той работи в Катедра „Обща и приложна хидробиология” (Хидробиология и ихтиология) на Биологическия факултет и бе дългогодишен неин ръководител.

Проф. Маргаритов има големи заслуги за развитието на Катедрата и подобряването на учебните планове на специализациите по хидробиология и ихтиология, на магистърската програма по приложна хидробиология и аквакултури, подготовката на млади специалисти по ихтиология, сладководно рибовъдство и аквакултури в България, Гърция и други страни.

Проф. Никола Маргаритов притежаваше широка биологична и обща култура и качествата на човек с открит характер, честен и конструктивен, готов да помогне на всеки, особено на младите си колеги и студентите.

Академичната общност загуби колега и приятел, всеотдайно посветен на науката и своите студенти.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"