Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Иван Тонов от Факултета по математика и информатика бe удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. д-р Иван Тонов от Факултета по математика и информатика бe удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Факултетът по математика и информатика отличи свои преподаватели и студенти за постигнати високи резултати. Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков връчи на проф. д-р Иван Тонов Почетния знак със синя лента на Софийския университет.

Сред гостите на празника бяха акад. Благовест Сендов, директорът на Института по математика акад. Веселин Дренски, Елена Маринова, президент на „Мусала Софт“.

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов поздрави гостите и колегите си за най-светлия български празник и припомни значението на делото на първоучителите, светите братя Кирил и Методий, на св. Климент Охридски и неговите ученици. Той призова всеки един от присъстващите да си спомни за своя първи учител, за най-добрия учител и за хората, които са дали най-много за неговото обучение.

4

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази задоволството си, че награждаването на по-възрастните и по-младите колеги става в навечерието на празника. Той подчерта, че нашия университет имаме най-много причини да тачим делото на светите братя и на техните ученици, първо, защото най-видният им ученик е патрон на Университета. Второ, защото делото на св. Климент Охридски и на неговите ученици – създаването на българския книжовен език и разпространението на богослужебните книги е всеобхватно. То разкрива пътя на християнството и на развитието на българите като народност. И не на последно място ректорът подчерта и научния подвиг на Кирил и Методий да отделят от хаотичната звукова маса, която звучи в ушите ни, онези фонеми, които трябва да бъдат изразени с букви. Проф. Герджиков поздрави всички за празника и им пожела успех.

Проф. д-р Иван Тонов получи високото отличие за цялостния си принос към развитието на математиката и математическото образование у нас и за дейността на Факултета по математика и информатика.

Проф. д-р Иван Тонов е преподавател в Катедрата „Обучение по математика и информатика“ е всепризнат професионалист в областта на математическото образование у нас и в чужбина. От 1971 година е участник в подготовката на студентските отбори за национални и международни математически състезания. Инициатор е на Балканската олимпиада по математика, която с годините се утвърди и разрасна, за което съществен фактор е неговият международен авторитет. Основоположник е на JBMO (Junior Balkan Mathematical Olympiads), предназначена за талантливи ученици от основната степен на училищата, която от 1997 г. се провежда редовно.

7-1

Като ръководител на Катедра „Обучение по математика и информатика“ проф. Иван Тонов е допринесъл за всепризнатата водеща роля на Софийския университет в подготовката на учители по математика и информатика, в областта на педагогическите изследвания, за качеството на математическото образование у нас. Той е основателят и дългогодишен ръководител на магистърската програма „Технологии за обучение по математика и информатика“.

Автор е на над 60 книги, учебници, помагала и научно-популярни статии.

Обществената дейност на проф. Иван Тонов е насочена изцяло към популяризиране на математическото образование като универсална интелектуална човешка дейност, за повишаване и гарантиране на качеството му. Дългогодишен член е на Управителния съвет и Бюрото на Съюза на математиците в България, председател и член на програмни комитети на конгреси и конференции, член на международни журита на математически турнири и състезания. Член е и на Германското дидактическо дружество и участник в традиционните му мероприятия.

Празникът продължи с връчването на награди на студентите, възпитаници на Факултета по математика и информатика, постигнали високи постижения на различни математически състезания.