Начало / Новини / Новини и събития / Докторантска конференция по политически науки се проведе в Софийския университет

   
Докторантска конференция по политически науки се проведе в Софийския университет

Университетът бе домакин на съвместна докторантска конференция по политически науки на тема „България и Европейският съюз десет години по късно – какво (не)постигнахме?“. Събитието бе организирано за втора поредна година от катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философския факултет, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

В конференцията участваха още докторанти от Юридическия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет, от Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“ и Българската академия на науките. Със свои доклади участваха и колеги от Централноевропейския университет в Будапеща и Висшето училище „Санта Ана“ в Пиза, Италия.

1

На събитието бяха представени общо 24 доклада, като беше обсъден широк спектър от интересни и актуални теми. Те бяха свързани с равносметката от десетте години пълноправно членство на България в Европейския съюз и изводите за политиците и гражданското общество от извървяния път; свободата на словото и печата; енергийната, търговска и социална политика на Съюза и мястото на България в тях, кризата в еврозоната, данъчната политика и др. Специално внимание беше отделено на темата за бъдещото разширяване на Европейския съюз и отношенията на България с Турция и страните от Западните Балкани. По време на дискусиите докторантите коментираха бъдещето на България в рамките на общоевропейското обединение, засягайки теми като Европа на две скорости, европейската идентичност, възможностите за преодоляване на дефицита на представителство и отчетност в ЕС и др.

2

През втория ден на конференцията активно участваха и преподаватели и студенти, които, заедно с докторантите, в рамките на т.нар. „дискусия на отвореното пространство“ обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на Европейския съюз и мястото на България в него – Бялата книга за бъдещето на Европа; евроскептицизма и причините за него, както и ролята на медиите за формирането на обществено мнение на национално и европейско ниво.

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален научен сборник.