Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по математика II, теология и руски език

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по математика II, теология и руски език

В 9.00 часа в зала 240 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Радослав Митев от Пазарджик изтегли тема № 1 на изпита по математика II. 981 са кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и им пожела всеки един от тях да покаже знания, които да им отредят място в най-добрия университет в България. Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

3

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и информатика; Компютърна химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Икономика и финанси; Стопанско управление.

2
1

 

В 14.00 часа в 255-та аудитория на Ректората на Софийския университет Иглика Георгиева от София изтегли вариант № 3 на изпита по руски език. 43 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита.

1

 

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова пожела на кандидатите да работят с настроение, да се представят отлично, за да зарадват родителите и учителите си и наесен да намерят мястото си в академичната общност на Софийския университет.

2

Председателят на изпитната комисия проф. Ростислав Станков също пожела успех на кандидатите.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по руски език, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Португалска филология; Класическа филология; Новогръцка филология; Унгарска филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

4

 

По-рано през деня – от 11.00 ч. започна устният изпит за специалността „Теология“.