Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Тимъти Райс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. Тимъти Райс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Университета проф. Тимъти Райс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Историческия факултет на Университета.

Деканът на Историческия факултет доц. Тодор Попнеделев изрази вълнението си да открие церемонията и представи накратко биографията на проф. Тимъти Райс.

Тимъти Райс е професор по етномузикология в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, САЩ, който посвещава 40 години от живота си на изучаването, преподаването и съхраняването на българския фолклор. Специалист е по традиционна славянска музика на Балканите, особено в България. На българската музика е посветил монографиите си „Да ти се напълни душата: да усетиш българската музика“ (1994 г.) и „Музиката в България: да изживееш музиката, да изживееш културата“ (2004 г.), както и множество статии във водещи в областта научни списания.

1

Проф. Тимъти Райс е работил върху въпроси, свързани с изживяването и разбирането на музиката, музиката и политиката, смисловата натовареност на музиката, преподаването и изучаването на музиката, теориите и методите на музикологията.

Основател и съставител на десеттомната поредица на издателство „Гарланд“ „Енциклопедия на световната музика“ и е съставител на осмия том – „Европа“.

Проф. Тимъти Райс е бил главен редактор на списание „Етномузикология“ (1981-1984 г.), президент на Дружеството за етномузикология (2003-2005 г.), член на Изпълнителния съвет на Международния съвет за традиционна музика (2007-2013 г.). Бил е заместник-декан на Факултета по изкуства и архитектура (2005-2008 г.) и директор на Музикалния институт „Херб Алпърт“ в Калифорнийския университет (2007-2013 г.).

През 2011 г. проф. Райс е избран за чуждестранен член на Българската академия на науките.

Проф. Тимъти Райс е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – втора степен, за изключително големия му принос в популяризирането на българския фолклор, култура и изкуство.

По думите на декана на Историческия факултет доц. Попнеделев забележително е уважението на проф. Райс към българския фолклор и към всичко, което нашето общество е постигнало през вековете.

2

Заместник-ректорът на Университета проф. Ренета Божанкова връчи на проф. Тимъти Райс високото отличие, а той изрази дълбоката си благодарност за оказаната чест.

Проф. Тимъти Райс подчерта, че това отличие е много лично и емоционално за него, тъй като е свързано с неговата връзка и любов към България, българите, българската култура и музика. Той произнесе на български език академично слово на тема: "An American Life in Bulgarian Music". В изказването си се върна назад в годините, когато започват отношенията му с България. През 1972-1973 г. той започва теренна работа в България във връзка със своята докторска дисертация. Проф. Райс изказа своята благодарност към тогавашния си научен ръководител в България – Николай Кауфман и на съпричастността и подкрепата на редица български колеги и музиковеди от Музикалната академия в София, сред които Райна Кацарова, Венелин Кръстев, Тодор Тодоров, Михаил Букурещлиев и редица други.

3

Проф. Тимъти Райс разказа интересни случки и комични ситуации, в които е попадал по време на престоя си в България през изминалите години. Той отбеляза, че в академичната си кариера е следвал два паралелни пътя – интересът към етномузиколожката теория и интересът към българската музика.

В словото си проф. Райс заяви, че ако писмената теория е вербална и когнитивна, картините на един филм са невербални и предкогнитивни. „Те пряко активират емоции и телесните усещания у зрителя. Гледайки филми, ние се смеем и плачем. Неволно. Нашето тяло реагира преди ума ни. Филмът достига до нас и ни докосва. Той ни свързва с човешкото изживяване“, подчерта още проф. Райс.

Сред основните акценти на академичното му слово бяха въпросите дали неописаните идеи, представени в неговия документален филм „Да ти напълни душата“, съставляват теории в смисъла на идеята за писмена теория и могат ли документалните филми да теоретизират същината на музиката и нейната връзка с културата така, както прави писмената теория.

По време на лекцията си проф. Райс представи видеоклипове с български народни песни и анализира тяхното въздействие върху публиката.

Цялото академично слово на проф. Тимъти Райс можете да видите тук .

4
5