Начало / Новини / Новини и събития / Научната общност в България отбеляза 60-годишния юбилей на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

   
Научната общност в България отбеляза 60-годишния юбилей на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна

Във Военния клуб в София с научна конференция бе отбелязана 60-годишнината от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Честването се организира от Агенцията за ядрено регулиране съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията е част от мероприятията, свързани с отбелязването на юбилея.

На откриването на тържеството председателят на Агенцията за ядрено регулиране и пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания ст.н.с. д-р Лъчезар Костов припомни, че Институтът е създаден на 26 март 1956 г. от 11 страни учредителки, между които е и България: „За нашата малка страна създаването на този международен институт е една изключителна възможност за революционно развитие на собствените ядрени изследвания. Широкият спектър от изследвания, провеждани в института, дава мощни импулси за развитие у нас и на други научни и технологични направления. Огромното значение на Института за бързото израстване на младите български специалисти, като учени, се обуславя по две причини. Първата е общуването и получаването на знания от изключителни учени. Другата е възможността те да ползват научната инфраструктура с уникални възможности“.

4_533x400

Ст.н.с. д-р Костов отбеляза, че един от основните приноси на Обединения институт за ядрени изследвания за нашата страна е подготовката на кадри за науката и висшето образование. През годините там са работили над 400 български физици, математици, инженери, биолози и др. Ежегодно около 100 български учени посещават лабораториите на института. В Дубна са защитени десетки дисертации за научни степени. Стотиците българи, работили в Дубна, в последствие са ръководители на институти, преподаватели в БАН, Софийския университет, Пловдивския университет и др.

Д-р Костов подчерта значението на сътрудничеството между българската наука и Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и припомни за съвместното провеждане на различни научни форуми, ежегодните практики на български студенти, както и курсовете за повишаване квалификацията на български учители по физика. „Членството на България в Обединения институт дава сериозни импулси и възможности за технологичното развитие на страната в най-модерни направления“, каза още председателят на Агенцията за ядрено регулиране.

Директорът на Обединения институт за ядрени изследвания акад. Виктор Матвеев представи историята и развитието на института през годините.

5_533x400

През 2014 г. акад. Матвеев бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по предложение на факултетния съвет на Физическия факултет заради изключителните му научни постижения и неговото дългогодишно и ползотворно сътрудничество с учени от Софийския университет. Благодарение на активното научно сътрудничество между групи от Факултета и Института, поколения български физици са започнали кариерата си в Дубна.

2_533x400

Честването на юбилея продължи с научна конференция. Модератори на отделните научни сесии бяха доц. Д. Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, проф. Н. Тончев от Института по физика на твърдото тяло, доц. Леандър Литов от Физическия факултет на Софийския университет и чл.-кор. Чавдар Стоянов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.