Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Управленски длъжности / Ръководители катедри

   

Катедра/Звено

Ръководител

E-mail

Астрономия Доц. д-р Тодор Велчев eirene@phys.uni-sofia.bg
Атомна физика Доц. д-р Мариан Богомилов marian@phys.uni-sofia.bg
Квантова електроника Проф. дфн Александър Драйшу ald@phys.uni-sofia.bg
Метеорология и Геофизика Доц. д-р Гергана Герова guerova@phys.uni-sofia.bg
Методика на обучението по физика Доц. д-р Николай Рачев nick@phys.uni-sofia.bg
Обща физика Проф. дфн Виктор Иванов vgi@phys.uni-sofia.bg
Оптика и спектроскопия Доц. д-р Снежана Йорданова snejana@phys.uni-sofia.bg
Радиофизика и електроника Доц. д-р Стилиян Лишев lishev@phys.uni-sofia.bg
Теоретична физика Доц. д-р Калин Стайков kstaykov@phys.uni-sofia.bg
Физика на кондензираната материя и микроелектроника Проф. дфзн Мирослав Абрашев mvabr@phys.uni-sofia.bg